Kuraattorit

Kuraattorit työskentelevät kaikkien kouluasteiden oppilaiden/opiskelijoiden sekä heidän perheidensä kanssa. Koulukuraattorit tukevat oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Kuraattorit työskentelevät pääosin esiopetusyksiköissä ja kouluilla.

Kuraattorin asiakkaaksi oppilas/opiskelija voi hakeutua itse tai hän voi ohjautua opettajien, huoltajien, ystävien, kouluterveydenhuollon tai ulkopuolisen tahon (erikoissairaanhoito, perheneuvola, nuorisotoimi, sosiaalitoimen sosiaalityö) kautta.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä kun huoli herää esim. seuraaviin asioihin liittyen:

  • käyttäytyminen (poissaolot, keskittymis- ja motivaatio-ongelmat, uhmakkuus)ilves_kuraattori005
  • sosiaalisiin suhteet (esim. kiusaaminen, kaveri- ja seurustelusuhteet)
  • perheongelmat (esim. avo- ja avioerot, huoltajuusongelmat, kasvatusongelmat, perheväkivalta, perheenjäsenen sairaus, taloudelliset huolet, päihteet)
  • tunne-elämä ja mielenterveys (esim. ahdistuneisuus, pelot, jännittäminen, arkuus, alakuloisuus)

Kuraattorit ovat mukana luomassa koulujen ja esiopetusyksiköiden hyvinvointia, turvallisuutta ja myönteistä opiskeluilmapiiriä. Kuraattorit tarjoavat konsultaatioapua opetushenkilöstölle ja tekevät yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Kukkonen Teija

Vastaava koulukuraattori. Toimipisteet: Heinäjoen koulu, Turengin koulun luokat 5-6, Turengin yhteiskoulu, Janakkalan lukion Turengin toimipiste
Koulukuraattori auttaa oppilaita/opiskelijoita elämäntilanteisiin ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.
Lukiotie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1602
Soittoajat:

keskiviikkoisin klo 12:00 – 12:30, yhteydenotot myös Wilman kautta

Sailio Reija

Koulukuraattori. Toimipisteet: Toimipisteet: Tervakosken yhteiskoulu, Janakkalan lukion Tervakosken toimipiste, Leppäkosken, Haukankallion, Vähikkälän ja Varatien koulut, Tervakosken koulun luokat 5.-6.
Koulukuraattori auttaa oppilaita/opiskelijoita elämäntilanteisiin ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.
Heimolantie 2

12400 Tervakoski 

Puh. 019 7580836
Soittoajat:

keskiviikkoisin klo 12:00 – 12:30, yhteydenotot myös Wilman kautta

Terävä-Karhinen Joanna, Sanna Tenkasen sijaisena 1.8.2019 – 31.7.2020

Koulukuraattori. Toimipisteet: esiopetuksen ryhmät, Harvialan, Tanttalan, Tarinmaan ja Viralan koulut luokat 1-6, Tervakosken ja Turengin koulut luokat 1-4 sekä Aavan koulun kaikki luokat.
Koulukuraattori auttaa oppilaita elämäntilanteisiin ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.
Tapailanpiha 13 B

14200 Turenki 

Puh. 03 680 1924 Yhteydenotot myös Wilman kautta.
Soittoajat:

keskiviikkoisin klo 12:00 – 12:30, yhteydenotot myös Wilman kautta