Opetussuunnitelman liitteet

Ala- ja yläkoulun nivelvaiheen yhteistyö

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyö

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Janakkalan perusopetuksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Kerhotoiminnan toimintasuunnitelma

Kirjaston ja koulun yhteistyö

Kulttuuripolku

Liikennekasvatussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Poissaoloihin puuttumisen malli sairaspoissaolot ja luvattomat poissaolot

Sairaalakoulun Ahveniston harjun koulu opetussuunnitelma

Säännöllisen koulunkäynnin tukemisen ja turvaamisen malli

Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämissuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

tuntijako 1-6 luokat

tuntijako 7-9 luokat

tvt-strategia 2021-2025

Yläkoulun ja lukion nivelvaiheen ohjaussuunnitelma