Opetussuunnitelman liitteet

Ala- ja yläkoulun nivelvaiheen yhteistyö

Arvioinnin vuosikello alakoulu

Arvioinnin vuosikello yläkoulu

Arviointikeskustelu

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyö

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Huolisieppari-malli

Janakkalan perusopetuksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Kerhotoiminnan toimintasuunnitelma

Kirjaston ja koulun yhteistyö

Kulttuuripolku

Kulttuuripolun ohjelma varhaiskasvatus 2019-2020

Kulttuuripolun ohjelma alakoulut 2019-2020

Kulttuuripolun ohjelma yläkoulut 2018-2019

Käyttäytymisen arviointi 1-3

Käyttäytymisen arviointi 4-9

Liikennekasvatussuunnitelma

Omat tavoitteeni 4-9 todistuksen liite

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Poissaoloihin puuttumisen malli sairaspoissaolot ja luvattomat poissaolot

Sairaalakoulun Ahveniston harjun koulu opetussuunnitelma

Sosiaaliset taidot

Tavoite ja arviointilomake 1-2

Tavoite ja arviointipohja 3

Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämissuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

tuntijako 1-6 luokat

tuntijako 7-9 luokat

TVT-strategia 2016-2020

Yläkoulun ja lukion nivelvaiheen ohjaussuunnitelma