Opetussuunnitelman liitteet

Ala- ja yläkoulun nivelvaiheen yhteistyö

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyö

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Janakkalan perusopetuksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Kerhotoiminnan toimintasuunnitelma

Kirjaston ja koulun yhteistyö

Kulttuuripolku

Liikennekasvatussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Poissaoloihin puuttumisen malli sairaspoissaolot ja luvattomat poissaolot

Sairaalakoulun Ahveniston harjun koulu opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämissuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

tuntijako 1-6 luokat

tuntijako 7-9 luokat

tvt-strategia 2021-2025

Yläkoulun ja lukion nivelvaiheen ohjaussuunnitelma