Kouluverkon uudistaminen

Kouluverkkoesityksen asiakirjat

 

Kouluverkkoprosessin käsittelyjen suunniteltu aikataulu

Pvm Toimielin Huomioitavaa:
22.8.2018 Sivistyslautakunta Esitys kouluverkosta khall:lle

Sivistyslautakunnan 22.8.2018 kokouksen pöytäkirja, § 56 Janakkalan perusopetuksen järjestäminen

3.9.2018 Kunnanhallitus Kouluverkkoesitys
Nähtäville, lausunnot ja kuuleminenKunnanhallituksen 3.9.2018 kokouksen pöytäkirja, § 184 Janakkalan perusopetuksen järjestäminen
6.9.2018 Kunnanhallitus Kuulemistilaisuudet kuntalaisille ja henkilöstölle:

henkilöstölle 6.9. klo 14-15 Leppäkosken koulu

kuntalaisille 6.9. klo 17-19 Leppäkosken koulu

25.9.2018 Tekninen lautakunta Hankesuunnitelmien hyväksyminen ja esitys kunnanhallitukselle

Teknisen lautakunnan 25.9.2018 kokouksen pöytäkirja, § 157 Janakkalan koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnitelma

27.9.2018 Kunnanhallitus Kuulemisaika päättyy
3.10.2018 Sivistyslautakunta Antaa lausunnon em. pohjalta

Sivistyslautakunnan 3.10.2018 kokouksen pöytäkirja, § 71 Janakkalan perusopetuksen järjestäminen

10.10.2018 Kunnanhallitus Käsittelee kouluverkkoasiaa ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle.

Käsittelee hankesuunnitelmat ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle.

12.11.2018 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käsittelee kouluverkkoasiaa ja tekee päätöksensä kouluverkosta sekä käsittelee ja päättää hankesuunnitelmista.

Kunnanvaltuusto päättää veroprosentit

19.11.2018 Kunnanhallitus Valtuuston päätösten täytäntöönpanopäätös ja esitys tekniselle lautakunnalle hankesuunnitelmien mahdollisista päivittämisistä.
27.11.2018/ 18.12.2018 Tekninen lautakunta Hyväksyy päivitetyt hankesuunnitelmat
10.12.2018 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käsittelee ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion huomioiden valtuuston 12.11.2018 tekemät päätökset.
17.12.2018 / tammikuun kokous 2019 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston oikeuttamana kunnanhallitus hyväksyy kouluverkkoratkaisun pohjalta päivitetyt hankesuunnitelma

 

Hallintolain 41 §:n mukaan osallisille tulee varata mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä antaa tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Hallintolain 41 §:n mukaan ennakkotietona ilmoitetaan, että kouluverkkouudistusta koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena kunnanhallitukselle 27.9.2018 mennessä.

Kommentointia varten on avattu hanke otakantaa.fi-palveluun.