Muun henkilökunnan yhteystiedot

Hallikainen Merja

Kouluterveydenhoitaja
Vastuualueet: Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajan työt Janakkalan lukion Tervakosken toimipisteessä, Varatien -, Viralan - ja Vähikkälän kouluissa.
Erityisosaaminen: Sairaanhoitajan - ja Terveydenhoitajan tutkintoihin perustuva osaaminen, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon erikoistumisopintoihin perustuva erityisosaaminen ja Lasten- ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopintoihin perustuva erityisosaaminen.
Puh. 019 758 0725
Soittoajat:

Tervakosken yläaste ja lukio:
Koululla ma – ti ja to – pe.
Avoin vastaanotto klo 9.00-10.00.

Varatien koulu, Viralan koulu ja Vähikkälän koulu:
Kerran kuukaudessa erillisen kotiin jaetun aikataulun mukaan.

Terävä-Karhinen Joanna, Sanna Tenkasen sijaisena 1.8.2019 – 31.7.2020

Koulukuraattori. Toimipisteet: esiopetuksen ryhmät (lukuunottamatta Leppäkosken esiopetusryhmää), Harvialan, Tanttalan, Tarinmaan ja Viralan koulut luokat 1-6, Tervakosken ja Turengin koulut luokat 1-4 sekä Aavan koulun kaikki luokat.
Koulukuraattori auttaa oppilaita elämäntilanteisiin ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.
Tapailanpiha 13 B

14200 Turenki 

Puh. 03 680 1924
Soittoajat:

keskiviikkoisin klo 12:00 – 12:30, yhteydenotot myös Wilman kautta

Koulupsykologi palvelee alakoululaisia ja koulutulokkaita tavoitteenaan edistää koulunkäynnin ja oppimisen edellytyksiä.
Tapailanpiha 13 C

14200 Turenki

Puh. 03 680 1271

23.3.-31.7.2018 välisenä aikana yhteys sivistystoimen kehittämispäällikkö Jaana Koskeen 03-6801270, jaana.koski@janakkala.fi