Joustava alkuluokka ja esiopetus

Viralan koulussa on toiminut esiopetus jo vuodesta 2000 lähtien. Yhdysluokkaa 0.-2. luokkaa kutsutaan alkuluokaksi.

Esikoululaiset ja 1.-2.luokkalaiset työskentelevät yhdessä yleensä 2-3 tuntia koulupäivästä riippuen paitsi torstaisin. Silloin esikoululaiset ovat koko päivän eli 4 tuntia yhdessä 1.-2. luokkalaisten kanssa.  1.-2.luokan opettaja on vastuussa myös esikouluryhmästä. Hänellä on apunaan kouluohjaaja.

Päivä alkaa yhteisellä aamupiirillä, jossa opetellaan kalenteria, kellonaikoja jne. muina päivinä paitsi perjantaisin. Perjantaisin 1.-2. luokkalaisten päivä alkaa jo klo 7.55 ja heillä on aamupiiri englanniksi. Perjantaisin esikoululaiset pitävät oman aamuhetken klo 8.40.

Viikon ohjelma rakentuu niin, että esikoululaisilla ja ekaluokkalaisilla on sama aihe äidinkielessä. Käytännössä viikossa opiskellaan yhtä tai kahta kirjainta. Esikoululaiset opettelevat suuraakkoset ja ekaluokkalaiset pienaakkoset. Kakkosluokkalaiset harjoituttavat tuolloin lukemisen tekniikkaa, luetun ymmärtämistä sekä oikeinkirjoitusta tai luovaa kirjoittamista. Kirjaimeen liittyvä askartelutyö on ihan kaikille yhteinen. Kaikki musiikin, liikunnan ja uskonnon tunnit pidetään yhdessä. Matematiikan tunneille eskarit osallistuvat yleensä torstaisin. Viikossa esikoululaiset ovat ainakin yhdellä ympäristöopin tunnilla mukana. Eskareilla on kaikkina muina päivinä paitsi torstaisin oma eskarihetkensä. Yleensä eskarihetki ajoittuu ruokailun läheisyyteen, koska heillä ruokailu kestää kauemmin ja he saattavat ulkoilla aikuisen kanssa pidempään kuin muut.

Erityisopettaja on myös esikoululaisten käytössä. Viralan koulun esiopetuksessa noudatetaan Janakkalan kunnan esiopetussuunnitelmaa (19 h/vko). Esiopetuksessa huomioidaan alkuopetuksen ohjelma.