Koulun toimintakulttuuri

Viralan koululla toteutetaan yhdysluokkaopetusta 1.-2. sekä 3.-6. -luokilla.

Olemme kyläkoulu ja pyrimme kohtaamaan jokaisen lapsen yksilönä ja antamaan heille tarvittavia perustaitoja elämää varten.

Koulussamme korostuvat kyläkoulumaisuus ja yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja toiminnallisuus  sekä
elämysten ja kokemusten avulla oppiminen.

Työskentelyssä korostuu yhdessä tekeminen. Pyrimme kehittämään ajattelun taitoja, omatoimisuutta, yhteistyökykyä sekä toisen ihmisen kunnioittamista ja arvostamista.