Koulun toimintakulttuuri

Viralan kyläkoulussa kohtaamme jokaisen lapsen yksilönä ja annamme heille perustaitoja elämää varten nyt ja tulevaisuudessa.

Koulussamme korostuvat kyläkoulumaisuus ja yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja toiminnallisuus  sekä elämysten ja kokemusten avulla oppiminen.

Työn tekeminen yhdessä korostuu.  Toisen ihmisen kunnioittamista ja arvostamista on kaiken tekemisen perusta. Pyrimme kehittämään omatoimisuutta, ajattelun taitoja ja yhteistyökykyä vaikeissakin tilanteissa.

Viralan koululla toteutetaan yhdysluokkaopetusta. Luokat  1, 2 ja 3 muodostavat oman perusryhmän ja luokat 4, 5 ja 6 oman.

Äidinkielen, englannin ja matematiikan opetus etenee vuosiluokittain.

Vuorokurssimenetelmää käytettäessä 1.-2.-luokkakset opiskelevat ympäristöopissa tänä vuonna  1. luokan oppisisältöjen mukaan yhtenä ryhmänä, 3.-4. -luokkalaiset 3. luokan oppisisältöjä ja 5.-6. -luokkalaiset 5. luokan oppisisältöjä. Seuraavana lukuvuonna opiskellaan 2.-, 4.- ja 6.- vuosiluokan oppisisällöt. Vuorokurssimenetelmää toteutetaan myös uskonnossa, historiassa, yhteiskuntaopissa.

Oppilaiden on helppo keksiä liikunnallisia leikkejä luonnonmukaisella pihalla, jossa isot puut ja mahtava kivikko innostavat hyppimään. Etupihan nurmikentällä pelataan sekä jalkapalloa että koripalloa. Kiipeilytelineet, keinut ja hiekkalaatikko ovat ahkerassa käytössä. Luistinkenttä koulun vieressä ja kyläaktiivien ylläpitämä latu vievät koko koulun väen ulkoilemaan talvikuukausina.

Koululla toimii tänä vuonna kolme kerhoa.

Koulukuljetukset niin kouluun, iltapäivätoimintaan kuin kerhoihinkin sujuvat jouhevasti ja turvallisesti, sillä odotusaika on valvottua.

Vanhemmilta toivomme aktiivisuutta. Periaatteena pidämme ajatusta: Mieluuminen ennemmin kuin myöhemmin, asiassa kuin asiassa. Puhumalla  asiat hoituvat.

Olemme iloisia Viralan kyläyhdistyksen mukana olosta koulun toiminnassa.