Johtokunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on nimennyt Viralan koulun johtokunnan jäsenet. Johtokunnan esittelijänä toimii Annemari Joro.
Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, vähintään kahdesti lukuvuodessa.

Johtokunnan jäsenet:

Annakaisa Virtanen (pj),
Jarno Aronen,
Jyri Vienonen,
opettajaedustaja Harri Kiikkala (31.12.2016 asti)