Valmistava opetus

Koulussa toimii lukuvuonna 2022-2023 kaksi valmistavan opetuksen luokkaa. Valmistavaa opetusta tarjotaan maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomenkielisessä opetusryhmässä.

Valmistavan opetuksen ryhmässä opiskellaan suomen kieltä sekä muiden oppiaineiden keskeisiä käsitteitä.

Valmistavaa opetusta annetaan enintään vuoden ajan. Kun oppilaan kielitaito on riittävä, hän voi siirtyä perusopetukseen ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle.