TVT

Janakkalan kunta kehittää opetustaan henkilöstön osaamiseen panostamalla. Laitteet toimivat osaavan henkilöstön opetuksen tukena monipuolisen pedagogiikan mahdollistajana

Pyrimme koulussamme toteuttamaan Janakkalan kunnan digitaalisen opettamisen ja oppimisen visiota mm. koulutuksella ja toinen toistamme tukien. Koulussamme toimii kaksi tvt-tutoria tukemassa opetuksen monipuolistamista tvt:n avulla ja tvt-strategian toteutumista. Lisäksi koulussamme toimii kaksi tvt-laitevastaavaa .