S2 – suomi toisena kielenä

Turengin koulussa annetaan opetusta suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineessa (S2). Tämä opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai joilla on monikielinen tausta ja joiden suomen kielen perustaidoissa on puutteita. Suomi toisena kielenä – opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan oman luokan suomen kielen tuntien kanssa. S2-oppitunteja on jokaisella luokka-asteella kaksi viikossa.