Liikkuva koulu

Liikkuva koulu- tiimi liikuttaa ja liikunnallistaa. Tavoitteena on muokata koulun oppimisympäristöä suuntaan, jossa istuminen vähenee ja toiminnallinen oppiminen lisääntyy. Koulussa toimivan Kaverikioskin ja Välkkäritoiminnan avulla tähdätään välituntien liikunnallistamiseen. Oppilaat on osallistettu suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Liikkuva koulu- hankkeen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jaa sivu