Laaja-alainen osaaminen

Ympäröivä maailma muuttuu ja sen vuoksi lapset ja nuoret tarvitsevat entistä laaja-alaisempaa osaamista.

Uudessa opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen alueita on seitsemän. Ne ovat osa oppiaineiden opetusta ja läsnä jokaisena koulupäivänä.

Lukuvuonna 2020-2021 Turengin koulussa painotetaan erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen alueita:

  • Monilukutaito (L4)
  • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Lisäksi lukuvuonna 2020-2021 yhteisenä teemana on hyvinvointi, mihin liittyen koululla toimii myös yksi tutoropettaja.