Laaja-alainen osaaminen

Ympäröivä maailma muuttuu ja sen vuoksi lapset ja nuoret tarvitsevat entistä laaja-alaisempaa osaamista.

Uudessa opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen alueita on seitsemän. Ne ovat osa oppiaineiden opetusta ja läsnä jokaisena koulupäivänä.

Lukuvuonna 2017-2018 Turengin koulussa painotetaan erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen alueita:

  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot