Laaja-alainen osaaminen

Tänä lukuvuonna laaja-alaisen osaamisen painopisteenä on:

  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) sekä
  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Lukuvuoden ajan kiinnitämme huomiota korostetusti kaveritaitoihin ja hyvään käytökseen. Käytänteitä pyritään tarkastamaan ja yhtenäistämään huomioiden uuden koulukeskuksen mahdollisuudet toimintakulttuurin kehittämiseen.

Koko koululle sovitaan joka kuukaudelle oma teemansa.

Elokuu: Tervehtiminen

Syyskuu: Ruokailu: Hyvät tavat kunniaan, kiittäminen

Lokakuu: Yhteisvastuu: Yhteinen kooulu, yhteiset säännöt

Marraskuu: Kiva kaveri!

Joulukuu: Tilanteen mukainen käyttäytyminen

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428611