Arviointi

Turengin koulun arviointikäytänteet lukuvuonna 2022-2023

Valtakunnallisen opetussuunnitelman arviointiosuus on päivitetty keväällä 2020 ja otettu käyttöön elokuussa 2020.

Syksyn alussa luokkatasot ovat lähettäneet kotiin arviointikirjeen, jossa kerrotaan kuinka arviointia toteutetaan. Arviointi on mahdollisimman tasapuolista ja läpinäkyvää ja sitä tehdään monella eri tavalla.

Syksyn aikana opinnoissa etenemistä, työskentelytaitoja ja käyttäytymistä arvioidaan jatkuvasti ja monipuolisesti, paljolti antamalla oppilaalle suullista palautetta oppimisen tueksi.

Oppilaat tekevät itsearviointeja ja vertaisarviointeja oman ikätasonsa edellyttämällä tavalla vähintään kerran lukuvuodessa. Näiden arviointien tuloksia viedään myös huoltajille nähtäväksi.

Vanhemmille tiedotetaan arviointituloksista kulloisenkin oppimiskokonaisuuden edellyttämällä tavalla esim. Wilman kautta, viemällä tuotoksia kotiin tai erillisillä tiedotteilla.

Syyslukukauden loppupuolella tai kevätlukukauden alussa järjestetään oppimiskeskustelu, jossa opettaja tapaa oppilaan ja hänen huoltajansa. Oppimiskeskustelussa oppilas, huoltaja/ huoltajat ja opettaja yhdessä pohtivat kulunutta syksyä, tarkistavat syksyllä laadittujen tavoitteiden saavuttamista ja mahdollisesti laativat tavoitteita keväälle. Oppimiskeskustelussa mietitään oppilaan vahvuuksia, mitä on jo opittu ja mihin pitäisi pyrkiä sekä miten tuohon tavoitteeseen päästäisiin.

Keväällä jatketaan syksyn arviointikäytänteitä.

Lukuvuoden päättyessä oppilaille annetaan Janakkalan yhteisten todistuskaavakkeiden mukainen lukuvuositodistus.