Arviointi

Turengin koulun arviointikäytänteet lukuvuonna 2021-2022

Valtakunnallisen opetussuunnitelman arviointiosuus on päivitetty keväällä 2020 ja otettu käyttöön elokuussa 2020. Myös Janakkalan arviointiasioita päivitetään tämän syksyn aikana. Tuossa työssä on aktiivisesti mukana koulullamme toimiva arviointitutor Minna Nordström.

Syksyn alussa luokkatasot ovat lähetäneet kotin arviointikirjeen, jossa kerrotaan kuinka arviointia toteutetaan. Arviointi on mahdollisimman tasapuolista ja läpinäkyvää ja sitä tehdään monella eri tavalla.

Syksyn aikana opinnoissa etenemistä, työskentelytaitoja ja käyttäytymistä arvioidaan jatkuvasti ja monipuolisesti, paljolti antamalla oppilaalle suullista palautetta oppimisen tueksi.

Oppilaat tekevät itsearviointeja ja vertaisarviointeja oman ikätasonsa edellyttämällä tavalla vähintään kerran lukuvuodessa. Näiden arviointien tuloksia viedään myös huoltajille nähtäväksi.

Vanhemmille tiedotetaan arviointituloksista kulloisenkin oppimiskokonaisuuden edellyttämällä tavalla esim. Wilman kautta, viemällä tuotoksia kotiin tai erillisillä tiedotteilla.

Syyslukukauden loppupuolella tai kevätlukukauden alussa järjestetään arviointikeskustelu, jossa opettaja tapaa oppilaan ja hänen huoltajansa. Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja/ huoltajat ja opettaja yhdessä pohtivat kulunutta syksyä, tarkistavat syksyllä laadittujen tavoitteiden saavuttamista ja mahdollisesti laativat tavoitteita keväälle. Arviointikeskustelussa mietitään oppilaan vahvuuksia, mitä on jo opittu ja mihin pitäisi pyrkiä sekä miten tuohon tavoitteeseen päästäisiin. Kuudesluokkalaisille annetaan lisäksi jouluna välitodistus.

Keväällä jatketaan syksyn arviointikäytänteitä.

Loppukeväällä oppilas tarkastelee syksyllä laatimiaan, arviointikeskustelussa tarkistettuja, tavoitteita. Hän toteaa ja kirjaa kaavakkeeseen, miten tavoitteisiin on päästy. Täydennetty tavoitekaavake lisätään lukuvuositodistuksen liitteeksi.

Lukuvuoden päättyessä oppilaille annetaan Janakkalan yhteisten todistuskaavakkeiden mukainen lukuvuositodistus.