Verso

Kouluhyvinvoinnin rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi koulussamme sovelletaan Versovertaissovittelun mallia. Koulussamme puututaan ripeästi nimittelyyn, haukkumiseen, huuteluun ja kaikenlaiseen kiusaamiseen. Näiden konfliktien selvittelyssä käytetään vertaissovittelua.