Tukioppilaat

TUKIOPPILASTOIMINTA TERVAKOSKEN YHTEISKOULUSSA

Tukioppilaat toimivat aktiivisesti koulumme vuosiluokilla 7-9. Toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä koulukiusaamista, lisätä kouluviihtyvyyttä, myönteistä ilmapiiriä ja yhtenäiskulttuuria sekä tukea alakoulusta siirtyvien oppilaiden sopeutumista yläkouluun.

Tukioppilastoiminta näkyy koulun arjessa etenkin erilaisina tapahtumina ja tempauksina. Suunnitteilla tälle lukuvuodelle ovat muun muassa arvoituksellinen joulukalenteri koko yläkoululle, tukioppilaiden aamunavaukset, ystävänpäivän vietto ja lukemiskilpailun pitäminen. Lisäksi koulullamme alkaa kerho, jossa aktivoimme ja kehitämme koulun tukioppilas ja KiVa-toimintaa. 

Tukioppilastoiminnan ohjaajina lukuvuonna 2019-2020 toimivat Kati Huttu ja Marianne Suomi.