Tukioppilaat

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on kouluyhteisön jäsenten välisen vuorovaikutuksen lisääminen, hyvien kaverisuhteiden ja yhteisvastuun kehittäminen sekä myönteisen ilmapiirin aikaansaaminen koulussa. Tukioppilaat ovat sosiaalisesta toiminnasta kiinnostuneita, muiden oppilaiden luottamusta nauttivia ja tukioppilaskurssin käyneitä oppilaita.