Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat toimivat aktiivisesti koulumme vuosiluokilla 7-9. Toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä koulukiusaamista, lisätä kouluviihtyvyyttä, myönteistä ilmapiiriä ja yhtenäiskulttuuria sekä tukea alakoulusta siirtyvien oppilaiden sopeutumista yläkouluun.

Tukioppilastoiminta näkyy koulun arjessa etenkin erilaisina tapahtumina ja tempauksina.

Tukioppilastoiminnasta vastaa lukuvuonna 2021-2022 Kati Huttu.