Liikettä koulupäivään

Tervakosken yhteiskoulu on ollut aiemmin mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu hankkeessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli mm. aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät.

Hankkeen aikana oppilaitokseemme tehtiin erilaisia liikuntaan innostavia hankintoja, joista isoimpia olivat mm. leuanvetotangot jokaiseen koulun kerrokseen käytäville ja opettajainhuoneeseen sekä streetworkout -telinekokonaisuus koulun pihalle. Lisäksi hankimme erilaista materiaalia, minkä avulla pystymme tukemaan oppimista erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä. Hankkeen aikana pyrimme myös edistämään koulun ja urheiluseurojen yhteistyötä mm. seurojen kouluvierailuilla. Opettajillemme järjestettiin myös koulutusta liikkuvaan kouluun liittyen hankkeen aikana.

Vaikka varsinainen hanke on pättynyt, koulussamme pyritään silti jatkamaan hankkeen aikana hyväksi havaittuja uusia tapoja ja toimia. Tavoitteenamme on, että oppitunneilla istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kannustetaan kulkemaan koulumatkat omin lihasvoimin. Lisäksi koulussamme jokainen välitunti on ulkovälitunti.

Syksyllä 2021 jokainen luokka on saanut varata itselleen joka kolmas viikko yhden päivän, jonka kaikki välitunnit voi liikkua koulun salissa. Lisäksi koulun salissa on järjestetty n. kerran viikossa kaikille halukkaille Just Dance -välitunteja.