Liikkuva koulu

Liikkuvakoulu 

Tervakosken yhteiskoulu oli mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu hankkeessa edellisinä lukuvuosina. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli mm. aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastasivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Hankkeen aikana oppilaitokseemme tehtiin erilaisia liikuntaan innostavia hankintoja, joista isoimpia olivat mm. leuanvetotangot jokaiseen koulun kerrokseen käytäville ja opettajainhuoneeseen ja streetworkout -telinekokonaisuus koulun pihalle. Lisäksi hankimme erilaista materiaalia, minkä avulla pystymme tukemaan oppimista erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä. Hankkeen aikana pyrimme myös edistämään koulun ja urheiluseurojen yhteistyötä mm. seurojen kouluvierailuilla. Opettajillemme järjestettiin myös koulutusta liikkuvaan kouluun liittyen hankkeen aikana.

Hanke valitettavasti päättyi, mutta koulussamme pyritään silti jatkamaan hankkeen aikana hyväksi havaittuja uusia tapoja ja toimia. Tavoitteenamme on esimerkiksi että oppitunneilla istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kannustetaan kulkemaan koulumatkat omin lihasvoimin. Lisäksi olemme mm. säilyttäneet pakolliset ulkovälitunnit, jotka otimme käyttöön hankkeen aikana. Oppilaita myös kannustetaan ja motivoidaan hyödyntämään hankkeen aikana tehtyjä hankintoja välituntien ja osittain myös oppituntien aikana.