Laaja-alainen osaaminen

Tervakosken yhteiskoulussa itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ovat olleet laaja-alaisen osaamisen painopisteenä jo kahtena edellisenä lukuvuotena. Lukuvuonna 2021-2022 jatkamme samalla teemalla ja keskitymme oppilaiden hyvinvointitaitojen lisäämiseen. Syyslukukaudella aikaa on käytetty ryhmäytymiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Lisäksi Hyrian luonto-ohjajaopiskelijat ovat ohjanneet jokaiselle luokalle luontoilutuokion, jonka tavoitteena on ollut löytää hyvinvointia luonnosta. Kevätlukukaudella jatkamme teeman parissa luokan yhteisen projektin merkeissä.