Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen

 

Lukuvuodelle 2019-2020 laaja-alaisen osaamisen teemaksi valittiin osa-alue kolme: “Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”. Tähän sisältyy moninaiset arjen ja elämän perustaidot, kuten terveys, turvallisuus ja ihmissuhteet, mutta kyse on myös tulevaisuuteen suhtautumisesta ja teknologian kanssa elämisestä. Opetusta toteutetaan läpi vuoden.

Aihe otettiin käytäntöön jo lukuvuoden alussa, kun alettiin keskustelemaan minne koululaisten moottoriajoneuvot parkeerattaisiin, jotta välituntialueella olisi turvallista olla ilman välituntikaahailua.