Erasmus-hanke

Tervakosken yhteiskoulu on saanut lukuvuosille 2020-2023 EU-rahoitusta “Onnellinen yhteisö, parempi kouluarki” Erasmus+ KA1-hankkeelle. Hanke mahdollistaa opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan osallistumisen kansainvälisiin täydennyskoulutuksiin muissa Euroopan maissa. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja henkilökunnan työssäjaksamisen tukemiseen sekä lisätä kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaisten koulujen välillä.