Arviointi

Syyslukukauden alkupuolella oppilaat miettivät yhdessä opettajien kanssa omia tavoitteitaan lukuvuodelle.Tavoitteiden laadintaa harjoitellaan, oppilaan ikätaso huomioiden, jo ensimmäisestä luokasta alkaen. Täytetty tavoitelomake otetaan mukaan arviointikeskusteluun lukukauden loppupuolella.

Syksyn aikana opinnoissa etenemistä, työskentelytaitoja ja käyttäytymistä arvioidaan jatkuvasti ja monipuolisesti, paljolti antamalla oppilaalle suullista palautetta oppimisen tueksi. Myös koteja tiedotetaan oppilaan edistymisestä esimerkiksi Wilman kautta ja kotiin vietävillä tuotoksilla. Oppilaat tekevät itsearviointeja ja vertaispalautteita oman ikätasonsa edellyttämällä tavalla vähintään kerran lukuvuodessa.

Syyslukukauden loppupuolella tai kevätlukukauden alussa järjestetään arviointikeskustelu, jossa opettaja tapaa oppilaan ja hänen huoltajansa. Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja/ huoltajat ja opettaja yhdessä pohtivat kulunutta syksyä, tarkistavat syksyllä laadittujen tavoitteiden saavuttamista ja mahdollisesti laativat tavoitteita keväälle. Arviointikeskustelussa mietitään oppilaan vahvuuksia, mitä on jo opittu ja mihin pitäisi pyrkiä sekä miten tuohon tavoitteeseen päästäisiin.

Keväällä jatketaan syksyn arviointikäytänteitä.

Loppukeväällä oppilas tarkastelee syksyllä laatimiaan, arviointikeskustelussa tarkistettuja, tavoitteita. Hän toteaa ja kirjaa kaavakkeeseen, miten tavoitteisiin on päästy. Täydennetty tavoitekaavake lisätään Janakkalan kunnan yhteisen lukuvuositodistuksen liitteeksi.