Koulunkäynti

Lukuvuonna 2020-2021 Tervakosken koulussa painotamme seuraavaa:

  1. Hyvä opetus

Panostamme laadukkaaseen opetukseen, joka pohjautuu opettajan ja oppilaan sekä oppilaiden väliselle toimivalle vuorovaikutukselle sekä monipuolisille opetusmenetelmille. Tietotekniset laitteet ovat monipuolisesti käytettävissä oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Sähköisiä oppimateriaaleja ja sähköisiä oppimisympäristöjä on käytössä jokaisella vuosiluokalla.

  1. Hyvinvointi 

Toteutuu luokka-asteittain monialaisena oppimiskokonaisuutena. Lisäksi johtotiimi valmistelee käytännön toimia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 

  1. Liikunta

Koulussa toimii lukuvuoden ajan vähintään kaksi liikuntakerhoa.

Pääkoululla koulupäivään sisältyy yksi pitkä välituntia (noin 25.min. / välitunti) ja muutama lyhyt välitunti oppilaiden koulupäivän pituudesta riippuen. 

Kaverikioski-toiminta lisää oppilaiden liikkumista välitunneilla.

Oppitunteja pyritään toiminnallistamaan Liikkuva koulu -hankkeen tarjoamien oppien kautta sekä kerhotoiminnalla.

Välkkäritoiminta käynnistetään syksyllä 2020.