Koulunkäynti

Lukuvuonna 2019-2020 Tervakosken koulussa keskitytään yhteisopettajuuden kehittämiseen. Janakkalan kunnalle on hakemuksen perusteella myönnetty 60 000 euroa Opetushallituksen Kärkihanke 1:n Uusi peruskoulu -ohjelman innovatiivisiin kokeiluhankkeisiin. Tätä hankerahaa käytetään juuri yhteisopettajuuden sekä yhtenäisen perusopetuksen kehittämiseen. Ajatus yhteisopettajuudesta onkin jo edennyt, ja erityisesti alkuopetusluokat toteuttavat sitä arjessaan.

Lisäksi Tervakosken koulu on aktiivisesti mukana Janakkalan kunnan muissa hankkeissa, joita ovat Digitutor -hanke, Kerhohanke, Koulutuksellinen tasa-arvohanke, Kohti avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria-hanke ja Varhennettu kieltenopetushanke.

 

 

 

 

Jaa sivu