Oppilaskunta

Leppäkosken ja Haukankallion koulun oppilaskunnan muodostavat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan vuosittain yksi edustaja kultakin vuosiluokalta. Oppilaskunnan vaalit järjestetään syyskuussa.

Hallitus kokoontuu minimissään kerran kuukaudessa ja pyrkii toimillaan vaikuttamaan kouluyhteisön toimintaan sekä viihtyvyyteen positiivisesti.

 

Ohjaajava opettaja: Tiina Suokorte