Toimintakulttuuri

Leppäkosken koulussa yleisopetuksen yhdysluokkaryhmät 1-2, 3-4 sekä 5-6.

Leppäkosken koulun opetusryhmät ja samassa rakennuksessa toimivan Haukankallion erityisopetuksen pienryhmät muodostavat yhden toiminnallisen koulukokonaisuuden. Taito- ja taideaineissa koulussa on yhteisiä integraatioryhmiä. Niinikään kaikki yksikön toiminta tapahtuu kummankin koulun yhteistoimintana.

Koulurakennuksen eri kerroksissa opiskelevat molempiem koulujen saman ikäluokan oppilaat. Ikäkausittain keskitetyt ryhmät mahdollistavat monipuolisesti joustavat ja tarpeen mukaan vaihtuvat ryhmittelyt eri opetusryhmien sekä koulumuotojen kesken.

Koulurakennuksen maantieteellinen sijainti mahdollistaa monipuoliset oppimisympäristöt koulun läheisyydessä. Koulun tilojen lisäksi oppilaat opiskelevat mm. läheistä Haukankalliota ympäröivässä metsässä, Rahitunlammen maastossa, Kisalan urheilukentällä sekä koulupihan viereisen Puujoen ympäristössä.

Lukuvuoden teemat, juhlat ja arjesta poikkeavat tapahtumat 2021-2022

(Korona-pandemia saattaa vaikuttaa lukuvuoden tapahtumien toteutumiseen.)

“ympäristökasvatus“

”liikkuva koulu”

 

elokuu uuteen toimintaympäristöön orientoituminen, liikennekasvatus, turvallisuus, ergonomia
syyskuu uintikoulutus, Move-mittaus 5. ja 8. luokat, evakuointiharjoitus, retkipäivät
lokakuu suunnistus, retkeily, ruskaretki
marraskuu koulun arki ja perusopetustyö
joulukuu pajat, joulujuhla
tammikuu ergonomia, Yrityskylä -päivä, turvallisuus, evakuointiharjoitus
helmikuu monialainen opintoviikko, talviliikuntapäivä, 112 -päivä
maaliskuu ulkoliikunta, lähiretkeily, Kulttuuripolun konsertti
huhtikuu kevään merkit lähiympäristössämme
toukokuu retkiä opetusryhmittäin, yläkoulun leirikoulu, koko koulun yhteinen retki