Toimintakulttuuri

Leppäkosken koulussa yleisopetuksen yhdysluokkaryhmät 1-2, 3-4 sekä 5-6. Lisäksi koulussa opiskelee esiopetusryhmä.

Leppäkosken koulun opetusryhmät ja samassa rakennuksessa toimivan Haukankallion erityisopetuksen pienryhmät muodostavat yhden toiminnallisen koulukokonaisuuden. Taito- ja taideaineissa koulussa on yhteisiä integraatioryhmiä. Niinikään kaikki yksikön toiminta tapahtuu kummankin koulun yhteistoimintana.

Koulurakennuksen alimmaisessa kerroksessa opiskelevat yleis- ja erityisopetuksen kolme ryhmää vuosiluokilla 3-6. Keskikerroksessa on vastaavasti molempien koulujen vuosiluokat 0-2 kolmessa ryhmässä. Yläkerrassa opiskelee yläkoulun erityisopetuksen pienryhmä. Ikäkausittain keskitetyt ryhmät mahdollistavat monipuolisesti joustavat ja tarpeen mukaan vaihtuvat ryhmittelyt eri opetusryhmien sekä koulumuotojen kesken.

Koulurakennuksen maantieteellinen sijainti mahdollistaa monipuoliset oppimisympäristöt koulun läheisyydessä. Koulun tilojen lisäksi oppilaat opiskelevat mm. läheistä Haukankalliota ympäröivässä metsässä, Rahitunlammen maastossa, Kisalan urheilukentällä sekä koulupihan viereisen Puujoen ympäristössä.

 

 

 

Lukuvuoden teemat, juhlat ja arjesta poikkeavat tapahtumat

“liikkuva koulu“

”vaikuttaminen”

 

elokuu uuteen toimintaympäristöön orientoituminen, liikennekasvatus, ergonomia, ulkoliikuntapäivä
syyskuu kodin ja koulun päivä 28.9., liikennekasvatus, Move-mittaus 5. ja 8. luokat
lokakuu suunnistus, uintikoulutus, luontopolku
marraskuu uintikoulutus, ”Osallistuminen ja vaikuttaminen” – monialainen oppimisviikko
joulukuu pajat, joulujuhla
tammikuu ergonomia
helmikuu ensiapu ja turvallisuus, ulkoliikunta, talviliikuntapäivä
maaliskuu ulkoliikunta, maakuntalaulut -kiertue
huhtikuu kulttuurikuukausi
toukokuu retket, yläkoulun leirikoulu