Toimintakulttuuri

Leppäkosken koulussa yleisopetuksen yhdysluokkaryhmät 1-2, 3-4 sekä 5-6.

Leppäkosken koulun opetusryhmät ja samassa rakennuksessa toimivan Haukankallion erityisopetuksen pienryhmät muodostavat yhden toiminnallisen koulukokonaisuuden. Taito- ja taideaineissa koulussa on yhteisiä integraatioryhmiä. Niinikään kaikki yksikön toiminta tapahtuu kummankin koulun yhteistoimintana.

Koulurakennuksen alimmaisessa kerroksessa opiskelevat yleisopetuksen 3-4 luokka sekä yleis- ja erityisopetuksen samanaikaisopetusryhmä vuosiluokilla 5-6. Keskikerroksessa työskentelevät yleisopetuksen 1-2 sekä erityisopetuksen 3-4.. Yläkerrassa opiskelee yläkoulun erityisopetuksen pienryhmä. Ikäkausittain keskitetyt ryhmät mahdollistavat monipuolisesti joustavat ja tarpeen mukaan vaihtuvat ryhmittelyt eri opetusryhmien sekä koulumuotojen kesken.

Koulurakennuksen maantieteellinen sijainti mahdollistaa monipuoliset oppimisympäristöt koulun läheisyydessä. Koulun tilojen lisäksi oppilaat opiskelevat mm. läheistä Haukankalliota ympäröivässä metsässä, Rahitunlammen maastossa, Kisalan urheilukentällä sekä koulupihan viereisen Puujoen ympäristössä.

 

 

 

Lukuvuoden teemat, juhlat ja arjesta poikkeavat tapahtumat 2019-2020

“ympäristökasvatus“

”liikkuva koulu”

 

elokuu uuteen toimintaympäristöön orientoituminen, liikennekasvatus, ergonomia, ulkoliikuntapäivä
syyskuu kodin ja koulun päivä 27.9., uintikoulutus, Move-mittaus 5. ja 8. luokat
lokakuu suunnistus, ruskaretki
marraskuu koulun arki ja perusopetustyö
joulukuu pajat, joulujuhla, tonttusähly
tammikuu ergonomia
helmikuu monialainen opintoviikko, talviliikuntapäivä
maaliskuu ulkoliikunta, Kulttuuripolun konsertti
huhtikuu kevään merkit lähiympäristössämme
toukokuu retkiä opetusryhmittäin, yläkoulun leirikoulu, koko koulun yhteinen retki

 

Jaa sivu