Taideviikko

Koulumme eheyttävänä teemaviikkona on kevätlukukaudella järjestettävä taideviikko. Taideviikko poikkeaa koulun normaalista arjesta ja siihen osallistuvat kaikki koulun oppilaat. Taideviikon aikana tehdään paljon yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja mahdollisesti myös huoltajien kanssa. Yhteistyökumppaneiden ja huoltajien erityisosaamista käytetään hyödyksi ja myös opettajien vahvuuksia hyödynnetään kaikkien oppilaiden hyväksi. Tänä lukuvuonna taideviikon teema rakentuu kielirikasteisuuden ja kulttuurin ympärille, jolloin painotamme erityisesti laaja-alaista kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu -kokonaisuutta. Taideviikon päivät rakentuvat valitun teeman ympärille ja luvassa on monipuolista taidekasvatusta viikon aikana. Viikko huipentuu perinteiseen Harvialan Talentti-kilpailuun.