Iltapäivätoiminta

Koululla toimii kunnan järjestämänä maksullinen iltapäiväkerho, joka on tarkoitettu lähinnä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Kerho toimii koulupäivittäin koulun päätyttyä klo 12.15 – 16.30. Lukuvuonna 2019 – 2020 Harvialan koululla on kaksi iltapäiväkerhoryhmää. Iltapäiväkerhon ohjaajina toimivat Miia Lehtiö ja Satu-Maarit Nummenpää.