Kuljetushakemus kouluun ja esiopetukseen

  • Oppilaan perustiedot

  • Koulu/esiopetuspaikka ja matka

  • Matkan pituus mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin ja matkan pituus tarkistetaan kunnassa.
  • PP dot KK dot VVVV
  • Huoltajan tiedot

  • Hakemuksen käsittely

    Hakemuksesta tehdään viranhaltijapäätös, joka lähetetään huoltajalle postitse. Lisätietoja antaa kuljetussuunnittelija Marjukka Aronen p. 03 621 5328, marjukka.aronen@hameenlinna.fi.