Kotiateriapalvelut

Ikäihmisillä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, on mahdollisuus saada ateriapalvelua kotiin kuljetettuna kylminä annoksina ja erityistapauksissa lämpimänä annoksena.

Lisää tietoa kotona asumista tukevista ikäihmisten palveluista löytyy täältä

Aterioiden tilaukset, peruutukset ja keskeytykset