Palvelut

Asuminen ja rakentaminen

Omakotitontit
Muut tontit
Rakentaminen
Janakkalan Asunnot
Janakkalan Vesi
Kaavoitus ja maankäyttö

Elinympäristö

Liikenne ja kadut
Puistot ja viheralueet
Ympäristö
Terveysvalvonta
Ateria ja puhtaus
Tilapalvelu

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveys
Ikäihmisten palvelut
Sosiaalipalvelut
Vammaispalvelut
Maahanmuutto
Eläinlääkintä

Lapset ja nuoret

Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetus
Janakkalan lukio
Nuorisopalvelut
Perhekeskus

Vapaa-aika ja matkailu

Liikunta
Kirjasto
Kulttuuri
Matkailu
Luontoon
Yhdistyspörssi

Työ ja yrittäminen

Avoimet työpaikat
Työllistämispalvelut
Yrityspalvelut
Janakkalan Teollisuusalueet Oy
Maaseutupalvelut