Puinen kokousnuija pöydällä.

Sähköiset esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Joulukuun alusta olemme ottaneet käyttöön uuden asianhallintajärjestelmän. Käyttöönotto tapahtuu vaihettain. Uudessa järjestelmässä näkyy toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sitä mukaan kun toimielin siirtyy uuden järjestelmän käyttäjäksi. Tästä syystä alkuvuodesta käytössä on vanha järjestelmä vielä uuden rinnalla, vanha järjestelmä poistuu kevään 2021 aikana.