Työllisyystoimikunta

Työllisyystoimikunnan tehtävänä on työllistämisorganisaation poliittinen ohjaus, Janakkalan kunnan työllisyysohjelman laadinta sekä osallistuminen seudullisen työllisyysohjelman laadintaan, työllisyysmäärärahojen käytön valmistelu ja seuranta, lausuntojen antaminen kunnanhallituksen erityisesti pyytämistä asioista, työllisyysasioiden yleinen seuranta sekä työllisyyttä koskevien esitysten teko kunnanhallitukselle. Lue lisää täältä.