Muut toimielimet

Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat perustaa harkintansa mukaan jaostoja ja toimikuntia toimintansa tehostamiseksi. Jaoston ja toimikuntien jäsenet valitsee toimielin.