Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämisestä. Tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka edistävät terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä lain edellyttämällä tavalla.

Perusturvalautakunnan tehtävät

  • Määritellä toiminnan painopistealueet ja kehityksen suunta
  • Huolehtia, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuotetaan yhteisvastuullisesti ja toiminnallisesti järkevällä tavalla
  • Huolehtia, että sosiaali- ja terveydenhuollolla on puitteet ja resurssit tavoitteiden mukaiseen palveluun
  • Päättää eritystason sairaanhoidon ostamisen periaatteista

Perusturvalautakunnassa on 7 jäsentä ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa.