Kunnan myöntämät avustukset

1.    Nuorisotoimen avustukset

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

  • Avustukset janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille.

Avustusta voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden avustuksen vuodessa. Avustusta tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa.

Janakkalan nuorisopalveluiden avustuksen tarkoitus on tukea monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Avustettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta.

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus osoitteessa www.janakkala.fi/palvelut/nuoriso/avustukset

Lisätietoja saa nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laineelta p. (03) 680 1277, sähköposti sanna.laine@janakkala.fi.

 

2.    Kulttuuritoimen avustukset

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus osoitteessa www.janakkala.fi/palvelut/kulttuuri/kulttuuritoimen-avustukset-2018

Lisätietoja saa kulttuurituottaja Anna-Milla Vainiolta p. (03) 680 1280.

 

 

3.    Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 30.4.2018 klo 15:00 mennessä

  • Sosiaali- ja terveystoimien alalla toimivien yhteisöjen vuosiavustukset
  • Vapaaehtoisen vanhustyön järjestöavustukset

Avustushakemus

Vapaaehtoisen vanhustyön järjestöavustukset myönnetään takautuvasti edelliseltä vuodelta yksittäisten vanhusten toistuvasta auttamistapahtumasta syntyneiden muiden kuin palkkakustannusten peittämiseen v. 2017. Avustukset on tarkoitettu välitettäväksi kulukorvauksina järjestöille itselleen tai yksittäisille jäsenille, jotka ovat osallistuneet säännölliseen auttamistapahtumaan vanhuksen luona. Avustukset haetaan vain järjestöjen kautta, jotka voivat jakaa avustukset yksittäisille jäsenille.

Lisätietoja saa toimistosihteeri Pipa Karvoselta p. (03) 680 1255, sähköposti pipa.karvonen@janakkala.fi.

 

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi seuraavat avustukset 30.4.2018 klo 15 mennessä

4.    Kylätoimikuntien toiminta-avustukset

  • Avustukset kylätoimikuntien toimintaan.

Avustushakemus

Hakemuksessa tulee kuvata sitä hanketta, johon avustusta haetaan. Avustuksen saannin jälkeen on annettava selvitys, miten avustus edisti ko. kohdetta.
Lisätietoja saa maaseutuasiamies Marko Saloselta p. (03) 680 1886, sähköposti marko.salonen@janakkala.fi.

 

5.    Ympäristötoimen avustukset

  • Avustukset ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Avustushakemus

Lisätietoja saa ympäristöpäällikkö Heikki Tammiselta p. (03) 680 1292, sähköposti heikki.tamminen@janakkala.fi.

 

6.    Järjestötaloavustukset

  • Järjestöjen yleisessä käytössä olevien talojen peruskunnostukseen.

Avustushakemus

Lisätietoja saa talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesalalta p. (03) 680 1315, sähköposti tiina.vesala@janakkala.fi.

7.    Liikuntatoimen avustukset

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus osoitteessa www.janakkala.fi/ptv-verkkosivut/liikunta-avustukset-ja-lomakkeet

Lisätietoja saa liikuntapäällikkö Inkeri Jortikalta p. (03) 680 1800, sähköposti inkeri.jortikka@janakkala.fi

 

Kaikki kohdissa 3 – 6 mainitut hakemukset tulee laatia ensisijaisesti sähköisille Janakkalan kunnan hakemuslomakkeille.

Kaikki kohdissa 3-6 mainitut hakemukset tulee toimittaa 30.4.2018 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@janakkala.fi. Hakemukset voidaan toimittaa myös osoitteella Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Kaikkiin edellä lueteltuihin hakemuksiin tulee liittää hakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 13.2.2012 kunnan järjestöavustusten jakoperusteet. Avustusta myönnetään rekisteröidylle janakkalalaiselle yhdistykselle (yleisavustus, kohdeavustus) ja toimintaryhmälle (kohdeavustus). Tarkempi hakukelpoisuus on mainittu edellä ao. avustuskohteen yhteydessä. Avustusta saavan yhdistyksen tai toimintaryhmän toimintaan osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia.