Haja-asutusalueiden liikuntapalveluiden kehittämisavustus

Avustusta voidaan myöntää janakkalalaisille yleishyödyllisille kyläyhdistyksille

Kunnanhallitus myöntää vuonna 2019 avustusta Janakkalan kuntaan rekisteröidyille kyläyhdistyksille harkinnanvaraisesti haja-asutusalueiden liikuntapalveluiden kehittämiseen. Avustuksina jaettava summa on 10 000 euroa (KV 10.12.2018). Yksittäisen myönnettävän avustuksen summa määräytyy hakuajan päättymisen jälkeen, jolloin on tiedossa hyväksyttyjen hakemusten määrä ja sisältö. Avustuspäätöksen valmistelijoina toimivat viestintäpäällikkö ja liikuntapäällikkö.

Haja-asutusalueiden liikuntapalveluiden kehittämisavustusten haku alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.4.2019 klo 15:00.

Kunnanhallitus päättää avustuksen myöntämisestä 27.5.2019 kokouksessa, jonka jälkeen päätöksestä tiedotetaan hakijoille. Avustus maksetaan hakijan tilille kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. Avustuksen käyttö tulee raportoida avustusehtojen mukaisesti kunnanhallitukselle määräaikaan mennessä.

Avustusehdot ja jakoperiaatteet

 • Avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kuntalaisille tarjottavia palveluja.
 • Avustuksen saajan tulee sopivassa yhteydessä julkisuudessa mainita, että Janakkalan kunta on tukenut toimintaa
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusperiaatteita esim. avustuksen käytössä/raportoinnissa, kunnan myöntämä ja mahdollisesti liikaa maksettu avustus on maksettava lyhentymättömänä takaisin kunnalle.

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon

 • toteutussuunnitelma
 • yleishyödyllisyys ja vaikuttavuus (palveleeko hanke laajojen käyttäjäryhmien liikuntatarpeita)
 • monikäyttöisyys
 • tarve kyläyhteisössä
 • järjestöjen muualta saamat avustukset sekä vakavaraisuus vaikuttavat avustusten suuruuteen
 • avustuskohteen arvioitavat käyttökulut sekä huoltokulut

Avustuksen käyttö

 • haja-asutusalueiden liikuntapalveluiden kehittämiseen (esim. liikuntavälineiden hankintaan, liikuntapaikan toteuttamiseen, liikuntatilan irtaimen uusimiseen, liikunnanohjauskoulutukseen)
 • avustus pitää käyttää avustushakemuksen mukaiseen tarkoitukseen.
 • Avustuksen käyttö tulee raportoida kunnanhallitukselle 31.12.2019 mennessä:
  • Tiivistelmä avustuskohteen toteutumisesta sekä tosittein (esim. tiliote) todennettavissa oleva erittely avustuskohteiden kokonaismenoista ja -tuloista sekä kohteen omasta rahoituksesta.
  • Tositteet aiheutuneista kuluista (kopio maksukuitista tai verkkopankista tulostettu kuitti tai tiliote)

Avustusta ei voi hyödyntää

 • liiketoiminnasta aiheutuviin menoihin (tuloverolaki 23 §).
 • henkilökohtaisilla etukorteilla (S-bonus, Plussa ym.) tehtyihin hankintoihin, jotka on ostettu yhdistykselle. Verottajan näkökulmasta (verohallinnon ohje 29.1.2013) henkilökohtaisella etukortilla saadut rahahyvitykset tai etukupongit yms. katsotaan veronalaiseksi ansiotuloksi.
 • toimintaan, jossa Janakkalan kunta on joko maksun saaja tai järjestänyt ko. toiminnan eikä kunnan omien tilojen vuokrakustannuksiin.
 • uudelle yhdistykselle ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.
 • liikunnanohjaajan palkkaamiseen, ellei hän kouluta henkilöitä liikunnan ohjaukseen.
 • matkakustannuksiin

Avustuksen palauttamisvelvollisuus

 • Mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on myönnetty, on kunnalla oikeus avustuksen takaisinperintään.
 • Jos avustuksen tarpeessa tapahtuu muutos, on siitä ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@janakkala.fi tai postitse osoitteella Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.