Kunnan myöntämät tuet ja avustukset

Kunnanhallitus on hyväksynyt 9.3.2020 kunnan avustusten yleiset jakoperusteet. Yleiset jakoperusteet koskevat seuraavia avustuksia:

  • kylien toiminta- ja järjestötaloavustus
  • ympäristöavustukset
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset
  • kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset

Yleiset jakoperusteet eivät koske liikuntatoimen avustuksia eivätkä yksityistieavustuksia. Jakoperusteet eivät koske myöskään kulttuurin tapahtumatukea eivätkä nuorisopalveluiden nuorisotoiminnan tukea, jotka ovat jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Yksityistieavustuksia, liikuntatoimen avustuksia, kulttuurin tapahtumatukia tai nuorisotoiminnan tukea ei myöskään lasketa avustuksien 35 % enimmäismäärään.

Koronan vaikutukset yhdistysten toimintaan otetaan huomioon vuoden 2022 avustuksia jaettaessa.


1. Kylien toiminta- ja järjestötaloavustus

Kylien toiminta-avustus on kaikille hakijoille myönnettävä kiinteä summa kylän perustoiminteisiin. Hakemuksessa tulee ilmetä mihin tarkoitukseen tai toimintaan avustusta haetaan.

Kylien järjestötaloavustusta myönnetään kylätoimintaa tukevien järjestötalojen peruskunnostuksen suunnittelu- ja työpalveluihin sekä materiaalihankintoihin. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Vuoden 2022 avustusten hakuaika päättyi 19.4.2022 klo 15:00.

Lisätietoja: maaseutuasiamies Jenni Kuotola p. 03 680 1973, jenni.kuotola@janakkala.fi.

2. Avustus ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin

Avustettavan toiminnan tulee edistää ympäristönsuojelua tai ympäristön kunnostamista ja aktivoida kuntalaisia ympäristönäkökulmasta. Jakoperusteena on avustuksen kohteena olevan toiminnan arvioidut ympäristövaikutukset ja kuntalaisten aktivoiminen.

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Vuoden 2022 avustusten hakuaika päättyi 19.4.2022 klo 15:00.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Tuuli Laaksonen p. 03 680 1292, tuuli.laaksonen@janakkala.fi

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan yhteisöjen vuosiavustukset

Vuoden 2022 avustusten hakuaika päättyi 19.4.2022 klo 15:00.

Lisätietoja: hallinnon sihteeri Pipa Karvonen p. 03 680 1255, pipa.karvonen@janakkala.fi.

4.  Kulttuuriyhdistysten toiminta-avustus

Vuonna 2022 Janakkalan kulttuuritoimi jakaa toiminta-avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€.

Vuoden 2022 avustusten hakuaika päättyi 19.4.2022 klo 15:00.

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.


5. Liikuntatoimen avustukset

Vuoden 2022 yleisavustusten hakuaika päättyi 15.4.2022 klo 15.

Katso tarkemmat jakoperusteet ja hakulomake liikunnan sivuilta. 

Kohdeavustusten hakuaika on 22.8.-30.9.2022.

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka p. 03 680 1800, inkeri.jortikka@janakkala.fi


6. Kulttuuritapahtumien tapahtumatuki

Tapahtumatukea voi hakea taide- ja kulttuuritapahtumien, kuten konsertit, teemapäivät ja festivaalit järjestämiseksi Janakkalassa. Yhden tapahtuman maksimitukisumma on 800€. Tapahtumatukeen on jatkuva haku, mutta hakemus tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa. Janakkalan kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuritapahtumien järjestämiseen yhteensä 5000€.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus 

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.


7. Nuorisotoiminnan tuki

Tuki janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille.

Tukea voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden tuen vuodessa. Tukea tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa.

Nuorisotoiminnan tuen tarkoitus on vahvistaa monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus

Lisätietoja: nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine, p. 03 680 1277, sanna.laine@janakkala.fi.

 


8. Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden kunnossapitoon päättyy 28.2.2022.

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden perusparannukseen päättyy 28.2.2022. Perustellusta syystä varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan ottaa käsittelyyn ja hyväksyä, mikäli määrärahaa on käytettävissä.

Hakemuslomakkeet sekä hakuohjeet.

Avustuksiin liittyviä lisätietoja antaa maaseutupäällikkö Ari Uotila p. 03 680 1244