Kunnan myöntämät tuet ja avustukset

Kunnanhallitus on hyväksynyt 9.3.2020 kunnan avustusten yleiset jakoperusteet. Yleiset jakoperusteet koskevat seuraavia avustuksia:

 • kylien toiminta- ja järjestötaloavustus
 • ympäristöavustukset
 • sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset
 • kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset

Yleiset jakoperusteet eivät koske liikuntatoimen avustuksia eivätkä yksityistieavustuksia. Jakoperusteet eivät koske myöskään kulttuurin tapahtumatukea eivätkä nuorisopalveluiden nuorisotoiminnan tukea, jotka ovat jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Yksityistieavustuksia, liikuntatoimen avustuksia, kulttuurin tapahtumatukia tai nuorisotoiminnan tukea ei myöskään lasketa avustuksien 35 % enimmäismäärään.

Koronan vaikutukset yhdistysten toimintaan otetaan huomioon vuoden 2021 avustuksia jaettaessa.


1. Kylien toiminta- ja järjestötaloavustus

Kylien toiminta-avustus on kaikille hakijoille myönnettävä kiinteä summa kylän perustoiminteisiin. Hakemuksessa tulee ilmetä mihin tarkoitukseen tai toimintaan avustusta haetaan.

Kylien järjestötaloavustusta myönnetään järjestötalojen peruskunnostuksen suunnittelu- ja työpalveluihin sekä materiaalihankintoihin. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2021 loppuun mennessä.

 • Avustuksia haettava 15.4.2021 klo 15:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
 • Ensisijaisesti täytä sähköinen avustuslomake.
 • Vaihtoehtoisesti voit toimittaa täytettävän pdf-lomakkeen liitteineen ja lähettää joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.
 • Koronaepidemiaan liittyvien kokoontumisten rajoittamisen vuoksi liitteiden toimitusaikaa jatketaan toukokuun 2021 loppuun asti. Avustushakemuksen yhteydessä tulee kuitenkin toimittaa ne liitteet, jotka yhdistyksellä on jo valmiina. Puuttuvat liitteet tulee lähettää 31.5. mennessä joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki. Muista mainita yhdistyksen nimi ja mitä avustushakemusta liitteet koskevat.

Lisätietoja: maaseutuasiamies Jenni Kuotola p. 03 680 1973, jenni.kuotola@janakkala.fi.

2. Avustus ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Avustettavan toiminnan tulee edistää ympäristönsuojelua tai ympäristön kunnostamista ja aktivoida kuntalaisia ympäristönäkökulmasta. Jakoperusteena on avustuksen kohteena olevan toiminnan arvioidut ympäristövaikutukset ja kuntalaisten aktivoiminen.

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2021 loppuun mennessä.

 • Avustuksia haettava 15.4.2021 klo 15:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
 • Ensisijaisesti täytä sähköinen avustuslomake.
 • Vaihtoehtoisesti voit toimittaa täytettävän pdf-lomakkeen liitteineen ja lähettää joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.
 • Koronaepidemiaan liittyvien kokoontumisten rajoittamisen vuoksi liitteiden toimitusaikaa jatketaan toukokuun 2021 loppuun asti. Avustushakemuksen yhteydessä tulee kuitenkin toimittaa ne liitteet, jotka yhdistyksellä on jo valmiina. Puuttuvat liitteet tulee lähettää 31.5. mennessä joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki. Muista mainita yhdistyksen nimi ja mitä avustushakemusta liitteet koskevat.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen p. 03 680 1292, heikki.tamminen@janakkala.fi

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan yhteisöjen vuosiavustukset

 • Avustuksia haettava 15.4.2021 klo 15:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
 • Ensisijaisesti täytä sähköinen avustuslomake.
 • Vaihtoehtoisesti voit toimittaa täytettävän pdf-lomakkeen liitteineen ja lähettää joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.
 • Koronaepidemiaan liittyvien kokoontumisten rajoittamisen vuoksi liitteiden toimitusaikaa jatketaan toukokuun 2021 loppuun asti. Avustushakemuksen yhteydessä tulee kuitenkin toimittaa ne liitteet, jotka yhdistyksellä on jo valmiina. Puuttuvat liitteet tulee lähettää 31.5. mennessä joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki. Muista mainita yhdistyksen nimi ja mitä avustushakemusta liitteet koskevat.

Lisätietoja: hallinnon sihteeri Pipa Karvonen p. 03 680 1255, pipa.karvonen@janakkala.fi.

4.  Kulttuuriyhdistysten toiminta-avustus

Vuonna 2021 Janakkalan kulttuuritoimi jakaa toiminta-avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€.

Avustusta kulttuuriyhdistysten toimintaan haetaan kerran vuodessa 15.4. klo 15.00 mennessä.

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.


5. Kulttuuritapahtumien tapahtumatuki

Tapahtumatukea voi hakea taide- ja kulttuuritapahtumien, kuten konsertit, teemapäivät ja festivaalit järjestämiseksi Janakkalassa. Yhden tapahtuman maksimitukisumma on 800€. Tapahtumatukeen on jatkuva haku, mutta hakemus tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa. Janakkalan kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuritapahtumien järjestämiseen yhteensä 5000€.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus 

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.


6. Nuorisotoiminnan tuki

Tuki janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille.

Tukea voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden tuen vuodessa. Tukea tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa.

Nuorisotoiminnan tuen tarkoitus on vahvistaa monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus

Lisätietoja: nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine, p. 03 680 1277, sanna.laine@janakkala.fi.


7. Liikuntatoimen avustukset

Yleisavustus 

Liikuntatoimen yleisavustukset ovat haussa 1.-30.4.

Lisätietoja liikunnan avustuksista

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka p. 03 680 1800, inkeri.jortikka@janakkala.fi


8. Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden kunnossapitoon päättyy 28.2.2022.

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden perusparannukseen päättyy 28.2.2022. Perustellusta syystä varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan ottaa käsittelyyn ja hyväksyä, mikäli määrärahaa on käytettävissä.

Hakemuslomakkeet sekä hakuohjeet.

Avustuksiin liittyviä lisätietoja antaa maaseutupäällikkö Ari Uotila p. 03 680 1244