Kuulutus Kuntavaaleista Janakkalassa 2021

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

Vaalilain (174/1998) 34, 145 ja 147 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa:

Janakkalan kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 33 valtuutettua ja heidän varajäsenensä. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 49 ehdokasta.

Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen on annettava keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle Matti Ilmariselle ja keskusvaalilautakunnan sihteerille Minna-Liisa Mäkilälle kunnanvirastotalolla (Juttilantie 1, 14200 Turenki) tiistaina 4.5.2021 klo 10.00-16.00. Muista hakemusten jättöajoista on sovittava erikseen.

Vaalipäivän vaalitoimitus ja äänestysalueiden äänestyspaikat

Kuntavaalit Janakkalan kunnassa toimitetaan sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä 2021 klo 9.00−20.00 äänestysalueittain seuraavasti:

Äänestysalue ja äänestyspaikka

 • Tervakoski; Tervakosken liikuntahalli, Maunontie 1, 12400 Tervakoski (huom. uusi paikka)
 • Turenki; Turengin liikuntahalli, Koulutie 2 A, 14200 Turenki

Ennakkoäänestys ja ennakkoäänestyspaikat

Kuntavaalien yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Janakkalan kunnassa 26.5.-8.6.2021 toimivat:

 • Turengin liikuntahalli, Koulutie 2 A, 14200 Turenki ja
 • Tervakosken liikuntahalli, Maunontie 1, 12400 Tervakoski (huom. uusi paikka)

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat

 • Keskiviikko 26.5.2021 klo 9-19
 • Torstai 27.5.2021 klo 9-19
 • Perjantai 28.5.2021 klo 9-19
 • Lauantai 29.5.2021 klo 10-14
 • Sunnuntai 30.5.2021 klo 10-14
 • Maanantai 31.5.2021 klo 9-19
 • Tiistai 1.6.2021 klo 9-19
 • Keskiviikko 2.6.2021 klo 9-19
 • Torstai 3.6.2021 klo 9-19
 • Perjantai 4.6.2021 klo 9-19
 • Lauantai 5.6.2021 klo 10-14
 • Sunnuntai 6.6.2021 klo 10-14
 • Maanantai 7.6.2021 klo 9-19
 • Tiistai 8.6.2021 klo 9-19

Riskiryhmäläisille suositellaan äänestyspäivien ensimmäistä tuntia (ke-pe, ma-ti 9-10 tai la-su 10-11)

Ulkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista tiedotamme erikseen.

Vaalilain (174/1998) 46 §:n 1 momentin mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Äänestäjät voivat lisäksi tiedustella niitä ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770. Kullekin äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun kotikunnan lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Ennakkoäänestys laitoksissa

Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana (26.5.-8.6.2021). Laitosäänestys toteutetaan ennakkoäänestysaikana neljänä päivänä.

Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla. Laitoksissa voivat äänestää niissä hoidossa olevat henkilöt (Vaalilain 46 § 2.mom.)

Kotiäänestys

Vaalilain (714/1998) 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestys tapahtuu klo 9−20 ennakkoäänestysaikana (26.5.-8.6.2021) äänestäjälle erikseen ilmoitettuna tarkempana aikana.

Kotiäänestäjän on oma-aloitteisesti ilmoitettava kotiäänestystä tilattaessa, onko henkilö tartuntatautilääkärin määräämässä koronakaranteenissa tai koronaeristyksessä. Koronakaranteenissa ja koronaeristyksessä (vaatii tartuntatautilääkärin luvan) oleva voi äänestää kotona erityisjärjestelyin.

Kotiäänestykseen oikeutetun on puhelimitse tai kirjallisesti ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta alkaen 21.5.2021 ja viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Lisätietoja kotiäänestyksestä saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille numeroon 050 5734038 tai kirjeitse osoitteeseen Janakkalan kunnan keskusvaalilautakunta, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain (714/1998) 57 §:n ja 75 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaaliviranomaiselle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.

Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa mukana on oltava kaksi passikuvaa.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään 20.5.2021 jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle, joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortin äänioikeudesta.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset voi tehdä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 26.5.2021 ennen klo 16.00. Oikaisua voidaan vaatia muun muassa silloin, jos henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty rekisteristä pois tai että hänen rekisterissä olevat tietonsa ovat virheellisiä. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä oikeusministeriön päätöksellään (802/1998) vahvistaman kaavan mukaisella oikaisuvaatimuslomakkeella PDF 53kB. Lomakelinkki sivulla https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri3

Lisätietoja keskusvaalilautakunnalta

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki

Puhelin: 050 573 4038

Sähköposti: vaalit@janakkala.fi

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja: Matti Ilmarinen, puh. 040 558 3780

Keskusvaalilautakunnan sihteeri: Minna-Liisa Mäkilä, puh. 03 680 1338, 050 5734038

Janakkalassa 21.4.2021

Keskusvaalilautakunta