Ennakkoäänestys kotona

Vaalilain mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys-eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä myös hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja mahdollisen toisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Kirjallinen ilmoitus lähetetään osoitteeseen:

Janakkalan kunnan keskusvaalilautakunta
Janakkalan kunta
Juttilantie 1
14200 Turenki

Puhelimitse ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnan sihteerille Kaisa Kumpulaiselle puh. 050 509 0444.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana äänestäjälle erikseen ilmoitettuna tarkempana aikana. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on ensimmäisen vaalin osalta 17.1.-23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1-6.2.2018.