Vaalilogo

Europarlamenttivaalit 2019

Ennakkoäänestys 15.–21.5.2019

Ennakkoäänestyspaikat:

Tervakosken kirjasto (Kivimiehentie 2, 12400 Tervakoski)
Turengin kirjasto-liikuntahalli (Koulutie 2 A, 14200 Turenki)

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat:

keskiviikkosta perjantaihin 15.-17.5.2019 klo 9–19
lauantaista sunnuntaihin 18.-19.5.2019 klo 10–14
maanantainasta tiistaihin 20.-21.5.2019 klo 9–19

Vaalipäivä 26.5.2019

Vaalipäivän äänestyspaikat:

Tervakosken äänestysalue: Tervakosken yhteiskoulu (Heimolantie 2, 12400 Tervakoski)
Turengin äänestysalue: Turengin kirjasto-liikuntahalli (Koulutie 2 A, 14200 Turenki)

Vaalipäivän äänestyspaikkojen aukioloajat:

sunnuntai 26.5.2019 klo 9–20

Varsinaisena vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle lähetettyyn ilmoituskorttiin.

Muista henkilöllisyystodistus

Ilmoittauduttaessa äänestämään on esitettävä henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyyden toteamiseen käyvät ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti ja poliisin myöntämä henkilökortti.


Ilmoittaudu kotiäänestykseen 14.5.2019 klo 16 mennessä

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Ilmoituslomakkeita saa Janakkalan kunnanvirastosta. Kotiäänestys toimitetaan em. ennakkoäänestysaikana ennalta ilmoitettuna ajankohtana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Vaalilaki (714/1998) 46 §:n 3 mom.) Kotiäänestys tapahtuu klo 9−20 ennakkoäänestysaikana äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakun­nalle viimeis­tään tiistaina 14.5.2019 en­nen klo 16.00, joko puhelimitse numeroon 050 509 0445 tai kirjallisesti osoitteeseen Janakkalan kunnan keskusvaalilautakunta, Juttilantie 1, 14200 Turenki. Ilmoittautumislomakkeita löytyy myös kunnantalon aulasta. Lomakkeen voi jättää myös palvelutoimisto Lyyliin.

Ennakkoäänestys laitoksissa

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa (Vaalilaki 46 §:n 2. mom.). Äänestys laitoksissa tapahtuu   ennakkoäänestysaikana. Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla.