Mikrofoni tyhjässä valtuustosalissa.

Otakantaa.fi ja Lausuntopalvelu.fi

Janakkalan kunta käyttää oikeusministeriön ylläpitämiä ja tuottama verkkopalveluja tuodessaan valmistelussa olevia asioita ja hankkeita nähtäville ja kysyessään niistä lausuntoja tai mielipiteitä. Verkkopalveluihin nähtäville viedyistä asioista viestitään kattavasti kaikissa kunnan viestintäkanavissa.

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua.

Lausuntopalvelu.fi tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.