Osallistuva budjetointi

Janakkalan kunnan vuoden 2019 budjettiin on varattu 50 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä siten että asukkaat otetaan mukaan päättämään mihin taloudelliset resurssit käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan ulos, vaan kunta käyttää rahan, mutta kuntalaiset päättävät mihin.

Rahasummalla halutaan tukea kuntalaisten hyvinvointia ja hyvinvointikertomuksessa määriteltyjä tavoitteita:

 • Tuemme yhteisöllisyyttä,
 • Kukaan ei syrjäydy,
 • Terveyseroja kavennetaan.

Hyvinvointikertomukseen pääset tutustumaan täällä.


1.vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa kysyimme, miten raha käytetään, toisessa vaiheessa mihin se käytetään.

Ensimmäisessä vaiheessa vaihtoehtoja on kaksi. Kumpaa sinä kannatat?

 1. Rahasummalla toteutetaan yhteinen yksi tai muutama hanke tai investointi. Se voi olla mitä vain, aineetonta tai aineellista, esimerkiksi lainattavien välineiden hankinta, yksinäisyyttä vähentävä projekti, jonkin kohteen remontti, tapahtumasarja jne. Jos enemmistö kannattaa tätä rahanjakotapaa, seuraavassa vaiheessa kysymme ehdotuksia rahankäyttökohteiksi.
 2. Rahasumma pilkotaan kuntalaisia edustaville toimijoille, jotka suunnittelevat rahankäytön yhdessä oman viiteryhmänsä kanssa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto tai kyläyhdistykset.

Ensimmäinen vaihe päättyi 14.4.2019. 86% prosenttia kyselyyn vastanneista kannatti vaihtoehtoa 1.


2. vaihe

Toisessa vaiheessa kerättiin ehdotuksia, mikä investointi, projekti, tapahtuma tai mitä tahansa muuta rahalla voitaisiin toteuttaa. Ehdotuksia rahan käyttökohteiksi tuli lähes 80 kappaletta. Näistä yhdistettiin samanlaiset tai samansuuntaiset ehdotukset sekä karsittiin sellaiset, jotka olisivat kyseisellä rahalla tai muuten mahdottomia toteuttaa tai jotka eivät tukeneet annettuja tavoitteita. Lisäksi listalta pudotettiin muutama idea, jotka ovat toteutumassa jo muuta kautta.

Ehdotuksia saattoi jättää 22.4.2019 saakka.


3. vaihe

Nyt äänestetään ehdotuksista ja eniten ääniä saanut toteutetaan. Osa ideoista vaatii toteutuessaan tarkentamista ja jatkoideointia, osa on puolestaan selkeitä toteuttaa saman tien.

Kullakin kuntalaisella on käytettävissään yksi ääni. Vain yhden äänen käyttö varmistetaan kysymällä nimi ja kotiosoite sekä nettiäänestyksessä myös sähköposti. Äänestää voi sekä netissä että paperilla kirjastoista ja kunnantaloilta saatavalla lomakkeella.

Äänestysaikaa oli 31.5. 2019 saakka ja ehdotusten saamat äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Turengin tekonurmikentälle katsomo. 116
 • Mopoilijoille oma harjoittelupaikka, asfalttisuora 112
 • Turengin keskustan ilmeen kohentaminen 91
 • Liikuntaportaat Turenkiin 78
 • Turengin Lastujärvelle uimaranta ja nuotiopaikka 71
 • Nuoristoiminta, esimerkiksi nuorison kokoontumistilat ja niiden aukioloaikojen lisääminen 68
 • Koirapuisto Turenkiin 61
 • Avointa kerhotoimintaa kaikenikäisille. Kerhoesimerkkeinä voisi olla liikuntajutut, kokkikerho, musiikkijutut, kädentaidot, tanssi, ystävätoiminta tai mikä vaan, eri ikäisille erilaista toimintaa ja vaikka lisäksi yhteistäkin 41
 • Pitkospuureitti/kuntopolkuja Alasjärven rantaan Tervakoskelle Luulionlahden lintutornilta lähtien39
 • Kuntoilu/ajanvietevälineitä kuntalaisten lainattavaksi, erityisesti sellaisia joita ei tule itse hankittua, kuten esimerkiksi sub-lautoja pelastusliiveineen 36
 • Koirapuisto Tervakoskelle 31
 • Eri sukupolvia yhdistävä paikka ja/tai säännöllistä toimintaa, jolla houkutellaan eri ikäryhmiä yhteen. Päiväkodit, koulut ja vanhusten hoivakodit mukaan yhteistyöhön 25
 • Ulkoliikuntamahdollisuuksia ja liikuntavälineitä lisää kaikenikäisille, liikunta/leikkipuisto Tervakoskelle 25
 • Talvella käveltäviä metsäreittejä taajamien läheisyyteen 22
 • Tervajoen reunojen puistoittaminen/ pengertäminen 22
 • Janakkalan (kunnallisten ja palvelusetelin kautta käytössä olevien yksityisten) päiväkotien harrastus- ja virkistystoiminta. Esimerkiksi päiväkotien yhteinen retki- tai tapahtumapäivä 18
 • Vanhusten virkistystoiminta 16
 • Kaikille janakkalalaisille eri puolilla kuntaa ja useampana ajankohtana terveysseulonta- liikunnanohjaus- ja ravintoneuvontatapahtumasarja 14
 • Pitkäaikaissairaiden lasten iltapäivähoito. Esimerkiksi perheissä kiertävän työntekijän palkkaamiseen tai iltapäivätoiminnan järjestämiseen niissä kouluissa, joissa tuen tarvitsija on 14
 • Parkour-harrastuksen edistäminen 14
 • Liikuntalaitteita ulos Turenkiin, esim. Liinalammen alueelle 14
 • Säkkäränmäen kuntoradalle valaistus 14
 • Iltapäivätoimintaa niille kouluilla, joilla sitä ei ole  13
 • Lisää kukkaistutuksia Turenkiin9
 • Viheralue/piknikpuisto Turenkiin 8
 • Lintulava Turengin altaille. Merkittävältä lintualueelta puuttuu lintujen tarkkailupaikka 8
 • Lisää roskakoreja Turengin taajaman alueelle 7
 • Futisgolfrata 6
 • Laavu Tervakoskelle järven lähelle 3