Ilmakuva Tervakoskelta.

Osallistuva budjetointi

Janakkalan kunnan vuoden 2021 budjettiin on varattu 50 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä siten että asukkaat otetaan mukaan päättämään mihin taloudelliset resurssit käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan ulos, vaan kunta käyttää rahan, mutta kuntalaiset päättävät mihin.

Rahasummalla halutaan tukea kuntalaisten hyvinvointia ja hyvinvointikertomuksessa määriteltyjä tavoitteita:

 • Tuemme yhteisöllisyyttä
 • Kukaan ei syrjäydy
 • Terveyseroja kavennetaan

Osallistuva budjetointi toteutetaan alueittain, jotta ideointi ja päätöksenteko tapahtuu mahdollisimman lähellä jokaisen kuntalaisen omaa asuinaluetta.

Janakkala on jaettu seitsemään alueeseen, joista jokaisella on käytettävissä 7000 euroa.

Osallistuva budjetointi etenee näin:

 1. Ehdotusten keruu 7000 euron käyttämiseksi. Kuka tahansa voi tehdä mille tahansa alueelle ehdotuksia.
 2. Kunta valitsee ehdotuksista ne, jotka vastaavat annettuja tavoitteita, ovat realistisia toteuttaa kyseisellä summalla, eivätkä ole vielä muuten vireillä. Toteutuksesta ei voi myöskään syntyä jatkuvaa kulua, vaan sen on oltava kertaluonteinen.
 3. Jokainen kuntalainen saa käyttää yhden äänen äänestäessään mieleisintä ehdotusta itselle läheisimmäksi kokemalla alueella. Äänestysalueita ei rajata karttaan asumisosoitteiden perusteella, sillä kylien ja taajamien tarkkoja rajoja on vaikea määrittää ja kuntalaisilla voi olla hyvin erilaiset asiointisuunnat mm. harrastusten tai työn vuoksi.

Aluejako

 • Eteläinen ja lounainen Janakkala: Vähikkälä, Rehakka, Punkka, Nummenpää, Paisto
 • Tervakoski
 • Luode-kulma: Virala, Hyvikkälä, Tarinmaa, Rastila
 • Pohjoinen Janakkala: Harviala, Koljala, Heinäjoki ja pohjoisosat
 • Turenki
 • Keski-Janakkala: Leppäkoski, Kiipula
 • Itäinen Janakkala: Tanttala, Mallinkainen, Jokimaa, Saloinen, Löyttymäki

Äänestys on päättynyt 18.4.2021

Toteutettavat ehdotukset 2021

Harviala, Koljala, Heinäjoki ja kunnan pohjoisosat 
Laavu- tai kotapaikka Hiidenjoen varteen

Virala, Hyvikkälä, Tarinmaa, Rastila
Uimaranta/rannan kunnostus Hyvikkälään

Tanttala, Mallinkainen, Jokimaa, Saloinen, Löyttymäki
Saloisten uimarannan kunnostus + liikuntavälineet Löyttymäen seudun vpk-talolle

Leppäkoski, Kiipula
Puujoen uimarannan kunnostaminen/kehittäminen

Vähikkälä, Rehakka, Punkka, Nummenpää, Paisto
Valajärven ns. tanssilavan rannan kunnostaminen + nuotiopaikka

Tervakoski
Nuorisolle valvottuja nuorteniltoja

Turenki
Myllyojan reitin kunnostaminen

Äänten jakautuminen kaikille ehdotuksille.


Toteutuneet ehdotukset 2020

Harviala, Koljala, Heinäjoki ja kunnan pohjoisosa
Lastujärven kunnostus niittämällä vesikasveja, 57 ääntä.

Virala, Hyvikkälä, Tarinmaa, Rastila
Hyvikkälän palokopin/kentän yhteyteen kuntoiluvälineitä ja/tai lapsille leikkivälineitä, 38 ääntä.

Tanttala, Mallinkainen, Jokimaa, Saloinen, Löyttymäki
Uusi laavu/kota Mallinkaistenjärvelle palaneen tilalle tai jonnekin muualle virkistysalueella, 35

Leppäkoski, Kiipula
Puujoen ja Rahitun uimapaikkojen kunnostus, 38 ääntä.

Vähikkälä, Rehakka, Punkka, Nummenpää, Paisto
Valajärven uimarannan kunnostus, 42 ääntä.

Turenki
Myllyojan puistopolun alueen kunnostaminen, 56 ääntä.

Tervakoski
Merkittyjä maastopolkuja. Pyöräilijöille, kävelijöille, polkujuoksijoille ja koiralenkkeilijöille, 37 ääntä.

Äänestystulos kokonaisuudessaan.


Vuonna 2019 osallistuvan budjetin prosessi meni näin

1.vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa kysyimme, miten raha käytetään, toisessa vaiheessa mihin se käytetään.

Ensimmäisessä vaiheessa vaihtoehtoja on kaksi. Kumpaa sinä kannatat?

 1. Rahasummalla toteutetaan yhteinen yksi tai muutama hanke tai investointi. Se voi olla mitä vain, aineetonta tai aineellista, esimerkiksi lainattavien välineiden hankinta, yksinäisyyttä vähentävä projekti, jonkin kohteen remontti, tapahtumasarja jne. Jos enemmistö kannattaa tätä rahanjakotapaa, seuraavassa vaiheessa kysymme ehdotuksia rahankäyttökohteiksi.
 2. Rahasumma pilkotaan kuntalaisia edustaville toimijoille, jotka suunnittelevat rahankäytön yhdessä oman viiteryhmänsä kanssa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto tai kyläyhdistykset.

Ensimmäinen vaihe päättyi 14.4.2019. 86% prosenttia kyselyyn vastanneista kannatti vaihtoehtoa 1.


2. vaihe

Toisessa vaiheessa kerättiin ehdotuksia, mikä investointi, projekti, tapahtuma tai mitä tahansa muuta rahalla voitaisiin toteuttaa. Ehdotuksia rahan käyttökohteiksi tuli lähes 80 kappaletta. Näistä yhdistettiin samanlaiset tai samansuuntaiset ehdotukset sekä karsittiin sellaiset, jotka olisivat kyseisellä rahalla tai muuten mahdottomia toteuttaa tai jotka eivät tukeneet annettuja tavoitteita. Lisäksi listalta pudotettiin muutama idea, jotka ovat toteutumassa jo muuta kautta.

Ehdotuksia saattoi jättää 22.4.2019 saakka.


3. vaihe

Nyt äänestetään ehdotuksista ja eniten ääniä saanut toteutetaan. Osa ideoista vaatii toteutuessaan tarkentamista ja jatkoideointia, osa on puolestaan selkeitä toteuttaa saman tien.

Kullakin kuntalaisella on käytettävissään yksi ääni. Vain yhden äänen käyttö varmistetaan kysymällä nimi ja kotiosoite sekä nettiäänestyksessä myös sähköposti. Äänestää voi sekä netissä että paperilla kirjastoista ja kunnantalolta saatavalla lomakkeella.

Äänestysaikaa oli 31.5. 2019 saakka ja ehdotusten saamat äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Turengin tekonurmikentälle katsomo. 116
 • Mopoilijoille oma harjoittelupaikka, asfalttisuora 112
 • Turengin keskustan ilmeen kohentaminen 91
 • Liikuntaportaat Turenkiin 78
 • Turengin Lastujärvelle uimaranta ja nuotiopaikka 71
 • Nuorisotoiminta, esimerkiksi nuorison kokoontumistilat ja niiden aukioloaikojen lisääminen 68
 • Koirapuisto Turenkiin 61
 • Avointa kerhotoimintaa kaikenikäisille. Kerhoesimerkkeinä voisi olla liikuntajutut, kokkikerho, musiikkijutut, kädentaidot, tanssi, ystävätoiminta tai mikä vaan, eri ikäisille erilaista toimintaa ja vaikka lisäksi yhteistäkin 41
 • Pitkospuureitti/kuntopolkuja Alasjärven rantaan Tervakoskelle Luulionlahden lintutornilta lähtien39
 • Kuntoilu/ajanvietevälineitä kuntalaisten lainattavaksi, erityisesti sellaisia joita ei tule itse hankittua, kuten esimerkiksi sub-lautoja pelastusliiveineen 36
 • Koirapuisto Tervakoskelle 31
 • Eri sukupolvia yhdistävä paikka ja/tai säännöllistä toimintaa, jolla houkutellaan eri ikäryhmiä yhteen. Päiväkodit, koulut ja vanhusten hoivakodit mukaan yhteistyöhön 25
 • Ulkoliikuntamahdollisuuksia ja liikuntavälineitä lisää kaikenikäisille, liikunta/leikkipuisto Tervakoskelle 25
 • Talvella käveltäviä metsäreittejä taajamien läheisyyteen 22
 • Tervajoen reunojen puistottaminen/ pengertäminen 22
 • Janakkalan (kunnallisten ja palvelusetelin kautta käytössä olevien yksityisten) päiväkotien harrastus- ja virkistystoiminta. Esimerkiksi päiväkotien yhteinen retki- tai tapahtumapäivä 18
 • Vanhusten virkistystoiminta 16
 • Kaikille janakkalalaisille eri puolilla kuntaa ja useampana ajankohtana terveysseulonta- liikunnanohjaus- ja ravintoneuvontatapahtumasarja 14
 • Pitkäaikaissairaiden lasten iltapäivähoito. Esimerkiksi perheissä kiertävän työntekijän palkkaamiseen tai iltapäivätoiminnan järjestämiseen niissä kouluissa, joissa tuen tarvitsija on 14
 • Parkour-harrastuksen edistäminen 14
 • Liikuntalaitteita ulos Turenkiin, esim. Liinalammen alueelle 14
 • Säkkäränmäen kuntoradalle valaistus 14
 • Iltapäivätoimintaa niille kouluilla, joilla sitä ei ole  13
 • Lisää kukkaistutuksia Turenkiin9
 • Viheralue/piknikpuisto Turenkiin 8
 • Lintulava Turengin altaille. Merkittävältä lintualueelta puuttuu lintujen tarkkailupaikka 8
 • Lisää roskakoreja Turengin taajaman alueelle 7
 • Futisgolfrata 6
 • Laavu Tervakoskelle järven lähelle 3

  Osallistava budjetti tuo tekonurmelle katsomot

  Ehdotus katsomoista Turengin tekonurmelle keräsi eniten ääniä (116), kun kuntalaiset äänestivät Janakkalan kunnan osallistuvasta budjetista. Lähes yhtä paljon ääniä sai ehdotus luvallisesti mopoilijoiden harjoittelupaikasta (112).

  Tekonurmen katsomot ovat jo menossa tilaukseen, mutta koska niihin ei kulu koko rahasumma, myös mahdollisuuksia mopoilupaikkaan selvitetään. Alustavassa kartoituksessa sopivan paikan löytyminen ehdittiin jo todeta haastavaksi paikan vaatiman pohjan, toisaalta keskeisen ja toisaalta meluhäiriöiden välttämiseksi riittävän syrjäisen sijainnin vuoksi.

  Ääniä annettiin kaiken kaikkiaan 1056, joista osa karsittiin puutteellisten osoitetietojen tai muualla kuin Janakkalassa sijaitsevan osoitteen vuoksi.


  Mopoharrastajille tapahtumapäivä 28.9.2019

  Janakkalassa on alkukesästä saakka tutkittu mahdollisuutta toteuttaa mopoilijoille luvallinen harjoittelualue, ns. moposuora, mutta ajatuksesta joudutaan luopumaan vastuukysymysten ja suurien riskien vuoksi. Myös kyseiseen käyttöön soveltuvan paikan löytymisessä on ollut haasteita, mutta viime kädessä projekti kariutui muihin syihin.

  Suljetun alueen rakentamiseen ja sellaisen ylläpitoon ei ole mahdollisuutta taloudellisesti eikä vastuukysymysten vuoksi. Vaihtoehdoksi jäisi osoittaa liikennemerkein katu vain mopoille sallituksi alueeksi, mutta tällöin paikassa olisi liikennesääntöjen nojalla kielletty tehdä kaikkea sitä, mitä moponuoret alueella käytännössä haluaisivat tehdä.

  Myös Janakkalan viisaan liikkumisen ryhmä otti ajatukseen kielteisen kannan ja toivoi järkevää mopoiluja edistettävän muilla tavoin. Tutkimusten mukaan suljetulla alueella tapahtuva harjoittelu ei poista vaan pikemminkin lisää riskikäyttäytymistä liikenteessä. Myöskään polisiin kokemukset ja terveiset muualta Suomesta eivät puolla ajatusta.

  Toiveet luvallisesta mopoilupaikasta ovat olleet koko kesän korkealla, joten janakkalalaisia mopoharrastajia halutaan muistaa järjestämällä heille oma tapahtumapäivä vuoden mopoilukauden päätteeksi lauantaina 28.9. Riihimäen Ajoharjoittelukeskuksessa.

  Janakkalassa toteutettiin osallistuvaa budjetointia ensimmäisen kerran. Ehdotuksia rahan käyttökohteiksi tuli lähes 80 kappaletta. Näistä yhdistettiin samansuuntaiset ehdotukset ja karsittiin sellaiset, jotka olisivat mahdottomia toteuttaa. Jälkikäteen voi sanoa, ettei moposuoran olisi pitänyt läpäistä esikarsintaa, mutta koska ehdotuksia oli paljon eikä äänestystulosta voinut tietää etukäteen, jokaisen ehdotuksen esiselvitys olisi ollut mahdotonta.

  Osallistuvan budjetista jää rahaa myös kolmanneksi tulleeseen ehdotukseen, Turengin ilmeen kohentamiseen.

   


1.10.2019
Turengin taajaman viherkaistoja kunnostetaan osallistuvaan budjettiin varatuilla rahoilla.

Turengin keskustan ilmeen kohentaminen tuli kolmanneksi kun janakkalalaiset äänestivät 50 000 euron käyttökohteista. Eniten äänestetty ehdotus, siirrettävät katsomot Turengin tekonurmelle haukkasi budjetista 14 500 ja nuorisolle viime lauantaina järjestetty Mopomiitti noin 3000 euroa.

Syksyn aikana kunnostetaan maanomistajien luvalla jo vuosia kuntalaisia puhuttaneita taajamaa halkovien pääteiden sekä yksityisten liikekiinteistöjen viheralueita. Alueet puhdistetaan sammaleista ja rikkaruohoista, puita ja pensaita hoitoleikataan, istutuksiin kuulumattomia puita ja juurivesoja poistetaan, lisätään kuorikatetta ja nurmetetaan yksi lohkoista. Lisäksi keskeisille liikennepaikoille tuodaan 20 kappaletta Kiipula Gardensin toimittamia kausi-istutusruukkua, jotka jäävät pitkäaikaiseksi iloksi myös suunniteltujen teitä koskevien muutosten toteutuessa. Viheralueiden hoitotyöt toteuttaa kunnan alueurakoitsija Hakuko Oy.