Osallistamistoimet

Osallisuusohjelmaan on kirjattu Janakkalan osallistamisen muodot ja periaatteet, tällä sivulla ylläpidetään päivittyvää listausta konkreettisista osallistamiseen liittyvistä toimista.

Konsernipalvelut Vastuuhlö Aikataulu                      
Sovelluskehitys:
Kuntalaisten, liikunnan ja aluetekniikan yhteinen sovellus mm. latujen kunnossapidosta infoamiseen
   
Kulttuurimatkailun kehittäminen yhdessä alueen matkailuyrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa Anna-Milla Vainio  
Kumppanuuspöydän pilotointi Leena Joutsenniemi
Jenni Kuotola
Kevät 2021
Minikirjastoverkon rakentaminen tuo ja vie -periaatteella ympäri kuntaa kyläyhdistysten kanssa. Leena Joutsenniemi Esitettiin yhdistystapaamisessa 19.2.19, kaksi perustettu tähän mennessä (Seuratalolle, Kunnantalolle), lisäksi lainahyllyt Woiman talolla ja Mallinkaisilla.
Yritystalo Veturin heikkoja signaaleja luotaava vinkkigeneraattori. Kerätään vinkkejä esim. sijoittumispaikkaa etsivistä yrityksistä, sijoittumiseen johtavat vinkkaajat palkitaan.    
OstaJanakkalasta! Paikallisten yritysten palvelut erityisesti koronakeväänä 2020 koottu yhdelle sivulle => kannustetaan kuntalaisia Heidi Lampsijärvi
Leena Joutsenniemi
Toteutettu huhtikuu 2020
KuiSiistii! -siivoustalkoot. Toteutetaan koronan vuoksi omatoimitalkoina 4.-10.5. Lampsijärvi, Joutsenniemi, Kurkela, Simola Toukokuu 2020
Joululahjat Janakkalasta

Kerätään paikallisten yrittäjien joululahjat vinkit yhdelle sivulle ja markkinoidaan sivua kuntalaisille

Heidi Lampsijärvi
Leena Joutsenniemi
Loppuvuosi 2020
Osallistava budjetointi / v 2019, 2020 ja 2021 on 50 000 € määräraha. Jenni Jokela
Leena Joutsenniemi
2019 toteutettu, 2020 äänestys käynnissä huhtikuussa
Lyylin asiakaspalvelun /kunnantalon aulan kehittäminen:

 • Tehdään 2 kyselyä
  • toinen kuntalaisille, toinen sisäisille asiakkaille
 • Vertaiskehittäminen, toiset kunnat
 • Palvelumuotoilu
  • alustus ulkopuoliselta toimijalta
   

Kevät 2019

 

 

Syksy 2019

Tekninen toimi

   
Tervakosken skeitti+katukorisalue. Nuoret saivat äänestää muutamasta vaihtoehdosta mihin käytetään investointisuunnitelmaan varatttu 85.000€ määräraha, joka oli osoitettu Tervakosken skeittiparkkiin tai muuhun nuorisoliikunta-alueeseen, verkkokysely Inkeri Jortikka Toteutettu 05/2019
Avoimet ovet kunnantalolla
Esimerkiksi talon ”syntymäpäivänä”, vapaasti kierrettävissä, työntekijät kertovat työstään ja vastaavat kysymyksiin
Piia Tuokko Teknisen toimen avoimet ovet pidettiin 10.6.2019
Kunnan taajamia koskeva karttasovelluskysely Piia Tuokko Toteutettu 03/2020
Uuden urheilukentän sijoituspaikka, kuntalaiset pääsivät ottamaan kantaa urheilukentän sijoituspaikasta, verkkokysely Inkeri Jortikka Toteutettu 03/2020
Turengin keskustan liikenneilta (Teams) Piia Tuokko Toteutettu 02/2021
Turengin keskustan liikennekysely Piia Tuokko Toteutettu 03/2021
Tervakosken Kettukallion alueen kysely Piia Tuokko Toteutettu 04/2022
Liinalammin (urheilukentän) alueen kehittäminen
Urheilukentän siirtyessä pois paikalta alueen kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa,  verkkokysely
Piia Tuokko
Inkeri Jortikka
Kevät 2022
Tila- ja aluepalvelut    
Tervakosken keskustan (terveysasema) leikki/liikuntapaikan siirto ja uudelleenpystytys osallistaen    
%taide toimintamalli maanrakennus- ja taloinvestoinneissa:

 • kuntalaiset osallistetaan taiteen valintaan
 • painopisteenä taideprojekteissa asukkaiden viihtyvyys ja taiteen toiminnallisuus
  Asiaa pohdittu uudisrakentamishankkeiden yhteydessä ja osallistamista on tehty mm. koulukeskusten hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin on ollut yleisötilaisuuksia kuntalaisilla.

%taide on ollut esillä Tervakosken liikuntahallin yhteydessä siten, että rakennuksen sisälle käytäville tulisi graffitteja irtolevyille. Tämän voisi tehdä vaikka koululaisten/opiskelijoiden toimesta ja maksaa tästä myös pienen palkkion.

Tulevissa hankkeissa mietitään vaihtoehtoa jossa jo suunnitteluvaiheessa arkkitehti/taiteilija tekisi muutaman luonnoksen vaihtoehdoista ja kuntalaiset voisivat valita näistä. Tällöin %taide voisi olla myös osa rakennusta/arkkitehtuuria/toiminnallisuutta.

Ateria- ja puhtauspalvelut    
Ruokalistan suunnittelu/ kehittäminen

 • Ruokalistalle näkyviin ruuan perään esim. Heinäjoen koulun suosikki
   
Makuraati ennalta sovituissa päiväkotiryhmissä ja koululuokissa Toteutettu Heinäjoen koulu, Harvialan pkoti,eskarit  12.4.2019 Tervakosken yhteiskoulu/lukio 15.4.2019
Asiakastyytyväisyyskysely Tiina palvelukeittiöt
Anne, Eija vanhuspuoli
Syksy 19
Jatkuvan palautteen kerääminen digitaalisesti

 • Sovellus tms nykyaikainen väline palautteen keräämiseen
   
Yhteisiä palavereja ja tiedonvaihtoa kehitettävä

 • Tilapalveluiden ja puhtauspalveluiden (TIPU) yhteinen palaveri herätetään uudelleen henkiin
Anne toimii koolle kutsujana Ensimmäinen palaveri maaliskuussa
Avoimet ovet Tuuvingissa ateria- ja puhtauspalveluiden väelle kevään aikana Mari katsoo päivän 28.3.2019 ja 11.4.2019
Ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstö mukaan talojen infoihin/ yhteispalavereihin

 • Tiina tekee henkilöstölle kyselyn mikä on tilanne kelläkin
 • Kyselyn jälkeen ollaan yhteydessä talon ”johtajaan” esim. rehtoriin ja mietitään yhdessä käytäntö jos info ei tällä hetkellä kulje
Kysely tehty helmikuussa
Ikäihmisten palvelut sekä Elsa ja Pauli kodit    
Yhteiset talkoot asumisyksiköissä ” Kui Siistii” teemalla + kesän avaus

 • Työryhmä suunnittelee päivän toteutuksen, toteutus toukokuun puolivälin paikkeilla
 • Kutsutaan mukaan omaiset/ läheiset ja talo väki. Istutetaan esim. kukkasipuleita, pestään puutarhakalusteita
 • Läheiset pääsevät samalla tutustumaan toimintaan
Valmistelevat kokoukset 13.2. ja 4.4. Talkoopäivä vanhustyön asumisyksiköissä 23.5.2019
Omaishoitajille vuotuinen keskustelu-/ tiedotetilaisuus Ikäkeskuksessa

 • kerrotaan toiminnasta, kerätään palautetta
 • toteutus syksyisin
   
Muistiystävällinen kunta

 • Muistikoulutuksia yrityksille (pankit, kaupat), yhdistykselle, kunnan henkilöstölle
 • Yhdessä muistiyhdistyksen kanssa?
 • Koulutuksen jälkeen saa Muistiystävällinen Janakkala tarran ja/ sertifikaatin
 • Suunnittelu kesällä, koulutuksien aloittaminen syksyllä
 

Muistikoordinaattori Anne-Mari Rajala

Muistiystävällinen kunta koulutukset aloitettu.

11/2019 koulutuksia Tapailakodin, Kyterinhovin, Kotipellon ja Apilan väelle kahtena eri iltapäivänä.

Koulutuksia jatketaan syksyllä 2020 (siirtyneet koronan takia) organisaation sisällä (kotihoito, avoterv. huolto, sairaala).
Kun organisaatio on koulutettu, sitten ajatus siirtyä kauppoihin, pankkiin, apteekkiin jne. suunnitelman mukaan.

Terveystoimi    
Asiakaskokemuksen virittäminen huippuunsa

 • draamakoulutukset
 • kokemusasiantuntijat
 • asiakasraati
 • sisäinen viestintä
Asiakasraati: Suvi Lindfors
 • asiakasraadin kokoontumiset 4x vuodessa (koronan takia tauolla keväällä 2020 samoin kuin avoimet ryhmät)
 • Kokemusasiantuntijoiden käyttö alkanut
Nuorisotoimi    
Nuuska-agentit, nuorista koulutetaan kiertäviä ”valistajia”
(yhdessä Ehyt ryn kanssa)
Satu Punkari vuosi 2019
Nuorisovaltuuston kehittäminen ja tunnettuuskampanja Kristiina Hänninen vuosi 2019
Vammaispalvelut    
Avoimet ovet

 • työryhmä valmistelee, mukaan otetaan myös asukasraati
 • vammaisneuvosto mukaan
 • toimintapisteitä
 • asukkaat esittelevät toimintaa
  • myyntipöytiä
 • kutsutaan mukaan asukkaat, omaiset, naapurit, edunvalvojat, yhdistykset, mahdolliset tulevat asiakkaat
Riitta Julin, vammaistyön tiimi Toteutettu 11.4. klo 12-18
Varhaiskasvatus    
Talkoot Kui Siistii! –kampanjan alla huhti-toukokuussa

Kui Siistii! –liikuntavälinekirppis

 Päiväkodin johtajat Turenki alue 1: Kui siistii! -kampanjaan järjestettiin Haltiassa lasten ja heille tärkeiden aikuisten pihatapahtuma huhtikuussa ja Harvialassa kierrätys- ja kevättapahtuma perheille toukokuussa. Liikuntaväline-kirppis ei toteutunut ainakaan meillä, mutta meillä molemmissa päiväkodeissa oli tapahtumien yhteydessä lasten ”lelun vaihtopisteet”. Harvialan tapahtumassa oli myös perheillä mahdollisuus kirppispöydälle.

Turenki 2 alueella oli Kuis Siistii viikolla lähialueen siivousta lasten kanssa, lajitteluun ja kierrätykseen tutustumista -viety lähikeräyspisteille roskia ja pidetty teematempauksia.

 

Tervakoskella Porttilantiellä toteutettiin Kui Siistii-päivää 8.5. Jokainen ryhmä kävi siivoamassa päiväkodin lähiympäristöä. Lapset olivat innolla mukana, makkarapalkalla. Samalla juteltiin kierrätyksestä ja luonnosta. Pikkuniitun ja Kettukallion suunnitelmissa olleet Kui Siistii -tapahtumat eivät valitettavasti toteutuneet.

Osallisuustyöpajat

 • Huoltajien järjestämiä pajoja lapsille
 • osaamisen/ ammatin esittely lapsille (esim. poliisi, palomies, laulu-ilta tms.)
  Turenki alue 2 on tarjonnut vanhemmille mahdollisuuden osallistua ryhmien toimintaan Vasu-vierailujen kautta. Ryhmillä on ollut erilaisia toteutustapoja tässä; vanhemmat ovat voineet kertoneet ammateistaan, harrastuksissaan tai osallistua ryhmän toimintaan päivän aikana (leikit, jumppa, metsäretket, musiikki, kädentaidot yms.)
Huoltajien omaa verkostoitumista, toimintaa/ ryhmiä (kokoontumiset esim. iltaisi tai viikonloppuisin päiväkodilla)

 • mahdollistetaan tilojen käyttö
  kartoitetaan vanhempien tarpeet kyselyllä

Turenki alue 2 on järjestänyt mm. perheliikuntatapahtuman, aamiaiskahvilat, isovanhempien ja tärkeän aikuisen päivät perheiden tapaamisen ja yhdessäolon mahdollistamiseksi.

 

Kirjasto    
Avoin aula –konsepti

 • Aulatoiminnan kehittäminen yhteistyössä potentiaalisten käyttäjien ja kahvilayrittäjän kanssa. 
Matti Karvinen Aulan yleisötapahtumia lisätty.
Lukuvinkkaajat ja kirjaston oma lukuhaaste

 • Lukukokemusten/kirjavinkkien kerryttäminen kuntalaisilta kirjastoon Facebook-sivulle 
Johanna Lindroos Kirjaston oma lukuhaaste kevät/kesä 2020
Perhekeskus    
Toiminta-ajatuksen/ mallin kirkastaminen

 • yhteiskehittäminen työyhteisön kanssa
 • asiakasraati 4 x vuodessa
 • tietoisuuden lisääminen ja tiedon jakaminen
 • palautelomake aina auki nettisivuilla
 • lapsiystävällinen kunta alkukartoituskyselyn kautta kehittämiskohteiden selvittäminen
Jaana Koski  

 

 

 

Alkukartoitus kevät 2021

Sosiaalipalvelut    
Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

 • Tilaisuus/ koulutus tukihenkilöille
  • Mitä me odotamme tukihenkilöiltä
  • käytännönasioita (raportit yms.)
  • mukaan kokemusasiantuntijoita
  • tilaisuuden tavoitteena vertaistuki ja verkostoituminen
  Kevät 2020
Palautteen systemaattinen kerääminen

 • Aikuissosiaalityöhön sähköinen palautelomake jo tekeillä
 • Pajan pisteisiin palautelaatikot
 • Palautteen kerääminen myös tukihenkilötoiminnan parissa olevilta nuorilta, raportin laatiminen yhdessä tukihenkilön kanssa
  Aikuissosiaalityön sähköinen lomake sekä Pajan palautelaatikot toteutettu 2019

Lisäksi palautetta kerätään palvelutarpeen arviointien jälkeen perhepalveluissa. Tätä kehitetään entistä systemaattisemmaksi 2020.

 

Janakkalan Vesi    
Aktiivinen tiedottaminen JaVen ja kiinteistönomistajien
välisestä vastuurajasta
Liisa Piirtola Jatkuva
Janakkalan Asunnot    
Yhteinen olohuone
Rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa tyhjillään olevaan asuntoon yhteiskäytössä oleva ”olohuone”. Ensimmäinen testikohde Tohvelanraitilla 
Arja ja asuntoneuvoja ARA:lta saatu lupa asukkaiden yhteiseen olohuoneeseen.

6.8.2019 järjestettiin ideointi-ilta, jossa 8 henkeä oli mukana ideoimassa ja miettimässä toiminnan kehittämistä. Tilan avajaiset suunniteltu 10/2019.

Vihertoimikunnat
Valitaan vastaava/toimikunta vastaamaan piha-alueesta/kasveista, JAS tukee rahallisesti mm. kasvien hankintaa. Ensimmäinen kohde Rälssitiellä.