Osallistamistoimet

Osallisuusohjelmaan on kirjattu Janakkalan osallistamisen muodot ja periaatteet, tällä sivulla ylläpidetään päivittyvää listausta konkreettisista osallistamiseen liittyvistä toimista.

Konsernipalvelut Vastuuhlö Aikataulu                      
Sovelluskehitys:
Kuntalaisten, liikunnan ja aluetekniikan yhteinen sovellus mm. latujen kunnossapidosta infoamiseen
   
Kulttuurimatkailun kehittäminen yhdessä alueen matkailuyrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa Anna-Milla Vainio  
Minikirjastoverkon rakentaminen tuo ja vie -periaatteella ympäri kuntaa kyläyhdistysten kanssa. Leena Joutsenniemi esitettiin yhdistystapaamisessa 19.2., kaksi perustettu tähän mennessä (Seuratalolle, Kunnantalolle)
Yritystalo Veturin heikkoja signaaleja luotaava vinkkigeneraattori. Kerätään vinkkejä esim. sijoittumispaikkaa etsivistä yrityksistä, sijoittumiseen johtavat vinkkaajat palkitaan.    
Rakennetaan kunnan työntekijöistä some-kanavia luotaava agenttiverkosto, jonka avulla saadaan paremmin kiinni kuntalaiskeskustelusta ja voidaan vastata kysymyksiin nykyistä paremmin. Leena Joutsenniemi Agenttiverkosto perustettu keväällä 2019
Osallistava budjetointi / v 2019 on 50 000 € määräraha Jenni Jokela
Leena Joutsenniemi
Kevät 2019

Ensiimäisessä vaiheessa kysyimme kuntalaisilta miten osallistavan budjetoinnin raha käytetään, seuraavassa vaiheessa keräsimme ehdotuksia kohteista ja kolmannessa vaiheessa kuntalaiset saivat äänestää mikä ehdotus toteutetaan (äänestys loppu toukokuun loppussa).

Lyylin asiakaspalvelun /kunnantalon aulan kehittäminen:

 • Tehdään 2 kyselyä
  • toinen kuntalaisille, toinen sisäisille asiakkaille
 • Vertaiskehittäminen, toiset kunnat
 • Palvelumuotoilu
  • alustus ulkopuoliselta toimijalta
   

Kevät 2019

 

 

Syksy 2019

Tekninen toimi

   
Kunnan koko kiinteistökannan päivittäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa; tilaisuus, viestintä, kysely, digitaalinen tietojenkeruualusta Piia Tuokko, Maarit Hynönen syksy 2019
Avoimet ovet kunnantalolla
Esimerkiksi talon ”syntymäpäivänä”, vapaasti kierrettävissä, työntekijät kertovat työstään ja vastaavat kysymyksiin
Piia Tuokko Teknisen toimen avoimet ovet pidettiin 10.6.2019
Liinalammin (urheilukentän) alueen kehittäminen
Urheilukentän siirtyessä pois paikalta alueen kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa,  verkkokysely
Piia Tuokko 2019/2020
Tila- ja aluepalvelut    
Tervakosken keskustan (terveysasema) leikki/liikuntapaikan siirto ja uudelleenpystytys osallistaen    
%taide toimintamalli maanrakennus- ja taloinvestoinneissa:

 • kuntalaiset osallistetaan taiteen valintaan
 • painopisteenä taideprojekteissa asukkaiden viihtyvyys ja taiteen toiminnallisuus
   
Ateria- ja puhtauspalvelut    
Ruokalistan suunnittelu/ kehittäminen

 • Ruokalistalle näkyviin ruuan perään esim. Heinäjoen koulun suosikki
   
Makuraati ennalta sovituissa päiväkotiryhmissä ja koululuokissa Toteutettu Heinäjoen koulu, Harvialan pkoti,eskarit  12.4.2019 Tervakosken yhteiskoulu/lukio 15.4.2019
Asiakastyytyväisyyskysely Tiina palvelukeittiöt
Anne, Eija vanhuspuoli
Syksy 19
Jatkuvan palautteen kerääminen digitaalisesti

 • Sovellus tms nykyaikainen väline palautteen keräämiseen
   
Yhteisiä palavereja ja tiedonvaihtoa kehitettävä

 • Tilapalveluiden ja puhtauspalveluiden (TIPU) yhteinen palaveri herätetään uudelleen henkiin
Anne toimii koolle kutsujana Ensimmäinen palaveri maaliskuussa
Avoimet ovet Tuuvingissa ateria- ja puhtauspalveluiden väelle kevään aikana Mari katsoo päivän 28.3.2019 ja 11.4.2019
Ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstö mukaan talojen infoihin/ yhteispalavereihin

 • Tiina tekee henkilöstölle kyselyn mikä on tilanne kelläkin
 • Kyselyn jälkeen ollaan yhteydessä talon ”johtajaan” esim. rehtoriin ja mietitään yhdessä käytäntö jos info ei tällä hetkellä kulje
Kysely tehty helmikuussa
Ikäihmisten palvelut sekä Elsa ja Pauli kodit    
Yhteiset talkoot asumisyksiköissä ” Kui Siistii” teemalla + kesän avaus

 • Työryhmä suunnittelee päivän toteutuksen, toteutus toukokuun puolivälin paikkeilla
 • Kutsutaan mukaan omaiset/ läheiset ja talo väki. Istutetaan esim. kukkasipuleita, pestään puutarhakalusteita
 • Läheiset pääsevät samalla tutustumaan toimintaan
Valmistelevat kokoukset 13.2. ja 4.4. Talkoopäivä vanhustyön asumisyksiköissä 23.5.2019
Omaishoitajille vuotuinen keskustelu-/ tiedotetilaisuus Ikäkeskuksessa

 • kerrotaan toiminnasta, kerätään palautetta
 • toteutus syksyisin
   
Muistiystävällinen kunta

 • Muistikoulutuksia yrityksille (pankit, kaupat), yhdistykselle, kunnan henkilöstölle
 • Yhdessä muistiyhdistyksen kanssa?
 • Koulutuksen jälkeen saa Muistiystävällinen Janakkala tarran ja/ sertifikaatin
 • Suunnittelu kesällä, koulutuksien aloittaminen syksyllä
 

Muistikoordinaattori Anne-Mari Rajala

 

2019/2020

Terveystoimi    
Asiakaskokemuksen virittäminen huippuunsa

 • draamakoulutukset
 • kokemusasiantuntijat
 • asiakasraati
 • sisäinen viestintä
Asiakasraati: Suvi Lindfors  Kokemusasiantuntijoiden käyttö alkanut Raati kokoontuu 4 x vuodessa
Nuorisotoimi    
Nuuska-agentit, nuorista koulutetaan kiertäviä ”valistajia”
(yhdessä Ehyt ryn kanssa)
Satu Punkari vuosi 2019
Nuorisovaltuuston kehittäminen ja tunnettuuskampanja Kristiina Hänninen vuosi 2019
Vammaispalvelut    
Avoimet ovet

 • työryhmä valmistelee, mukaan otetaan myös asukasraati
 • vammaisneuvosto mukaan
 • toimintapisteitä
 • asukkaat esittelevät toimintaa
  • myyntipöytiä
 • kutsutaan mukaan asukkaat, omaiset, naapurit, edunvalvojat, yhdistykset, mahdolliset tulevat asiakkaat
Riitta Julin, vammaistyön tiimi Toteutettu 11.4. klo 12-18
Varhaiskasvatus    
Talkoot Kui Siistii! –kampanjan alla huhti-toukokuussa

Kui Siistii! –liikuntavälinekirppis

 Päiväkodin johtajat Turenki alue 1: Kui siistii! -kampanjaan järjestettiin Haltiassa lasten ja heille tärkeiden aikuisten pihatapahtuma huhtikuussa ja Harvialassa kierrätys- ja kevättapahtuma perheille toukokuussa. Liikuntaväline-kirppis ei toteutunut ainakaan meillä, mutta meillä molemmissa päiväkodeissa oli tapahtumien yhteydessä lasten ”lelun vaihtopisteet”. Harvialan tapahtumassa oli myös perheillä mahdollisuus kirppispöydälle.

Turenki 2 alueella oli Kuis Siistii viikolla lähialueen siivousta lasten kanssa, lajitteluun ja kierrätykseen tutustumista -viety lähikeräyspisteille roskia ja pidetty teematempauksia.

 

Tervakoskella Porttilantiellä toteutettiin Kui Siistii-päivää 8.5. Jokainen ryhmä kävi siivoamassa päiväkodin lähiympäristöä. Lapset olivat innolla mukana, makkarapalkalla. Samalla juteltiin kierrätyksestä ja luonnosta. Pikkuniitun ja Kettukallion suunnitelmissa olleet Kui Siistii -tapahtumat eivät valitettavasti toteutuneet.

Osallisuustyöpajat

 • Huoltajien järjestämiä pajoja lapsille
 • osaamisen/ ammatin esittely lapsille (esim. poliisi, palomies, laulu-ilta tms.)
  Syksy 2019
Huoltajien omaa verkostoitumista, toimintaa/ ryhmiä (kokoontumiset esim. iltaisi tai viikonloppuisin päiväkodilla)

 • mahdollistetaan tilojen käyttö
  kartoitetaan vanhempien tarpeet kyselyllä alkusyksystä 2019

 

Kirjasto    
Avoin aula –konsepti

 • Aulatoiminnan kehittäminen yhteistyössä potentiaalisten käyttäjien ja myöh. kahvilayrittäjän kanssa. 
Matti Karvinen Kevät 2019
Lukuvinkkaajat

 • Lukukokemusten/kirjavinkkien kerryttäminen kuntalaisilta kirjastoon Facebook-sivulle 
Lauri Roine Kevät 2019
Perhekeskus    
Toiminta-ajatuksen/ mallin kirkastaminen

 • yhteiskehittäminen työyhteisön kanssa
 • hyödynnetään asiakasraatia viestin selkeyttämisessä ja saadaan asukkaan näkökulmaa moniammatillisesta työstä
 • Tietoisuuden lisääminen ja tiedon jakaminen
   
Sosiaalipalvelut    
Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

 • Tilaisuus/ koulutus tukihenkilöille
  • Mitä me odotamme tukihenkilöiltä
  • käytännönasioita (raportit yms.)
  • mukaan kokemusasiantuntijoita
  • tilaisuuden tavoitteena vertaistuki ja verkostoituminen
  Syksy 2019
Palautteen systemaattinen kerääminen

 • Aikuissosiaalityöhön sähköinen palautelomake jo tekeillä
 • Pajan pisteisiin palautelaatikot
 • Palautteen kerääminen myös tukihenkilötoiminnan parissa olevilta nuorilta, raportin laatiminen yhdessä tukihenkilön kanssa
   
Janakkalan Vesi    
Aktiivinen tiedottaminen JaVen ja kiinteistönomistajien
välisestä vastuurajasta
Liisa Piirtola Jatkuva
Janakkalan Asunnot    
Yhteinen olohuone
Rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa tyhjillään olevaan asuntoon yhteiskäytössä oleva ”olohuone”. Ensimmäinen testikohde Tohvelanraitilla 
Arja ja asuntoneuvoja ARA:lta saatu lupa asukkaiden yhteiseen olohuoneeseen.

6.8.2019 järjestettiin ideointi-ilta, jossa 8 henkeä oli mukana ideoimassa ja miettimässä toiminnan kehittämistä. Tilan avajaiset suunniteltu 10/2019.

Vihertoimikunnat
Valitaan vastaava/toimikunta vastaamaan piha-alueesta/kasveista, JAS tukee rahallisesti mm. kasvien hankintaa. Ensimmäinen kohde Rälssitiellä.