Eriväriset postilaatikot rivissä metsänreunassa.

Kylille lisää asukkaita

Kumppanuuspöytä miettii ratkaisuja maallemuuton edistämiseksi. Nyt on oikea hetki vastata maaseutuasumisen lisääntyneeseen kiinnostukseen.

Kumppanuuspöytä on kokoontunut 16.3.,17.4.,28.4. ja 19.5.2021.

Muistio

Toimenpidetaulukko (19.11.2021)

Tiedote 27.5.2021

Janakkalan ensimmäinen kumppanuuspöytä jalosti maallemuuttoideat toiminnaksi

Lisää asukkaita kyliin – Janakkalan kumppanuuspöytä esittää toimenpiteitä ja kutsuu niin maanomistajat, kylätoimijat kuin yrittäjät mukaan maallemuuttotalkoisiin.

Janakkalan kunnan ensimmäinen kumppanuuspöytä pohti kevään aikana, miten kyliin saadaan lisää asukkaita. Kunnan viranhaltijoista ja päättäjistä sekä kyläyhdistyksistä ja aiheesta kiinnostuneista vapaaehtoisista koostunut ryhmä kokoontui neljästi. Ensin kartoitettiin yhdessä nykytilaa ja sitten ideoitiin, mitä konkreettista Janakkalassa voitaisiin tehdä maallemuuton lisäämiseksi. Nyt ideat on muokattu käytännön ehdotuksiksi.

Maallemuutto kiinnostaa nyt monia, myös Janakkalassa, mutta tällä hetkellä tarjonta ei vastaa kysyntään. Muuttajia kiinnostavia vuokra- ja myyntikohteita on niukasti eikä rakentajille ole valmista tonttitarjontaa tällä hetkellä kylissä kuin Viralassa ja Leppäkoskella.

Kumppanuspöydän vilkas keskustelu kanavoitiin neljän otsikon alle: Muuttokohteet, Markkinointi,  Uudenlainen asuminen ja Vapaa-ajanasuminen vakituiseksi.

Toimenpiteille määriteltiin aikataulut ja ehdotetaan toteuttajia. Osa toimenpiteistä on saatu heti liikkeelle. Kunnan kesäasukaskirjeen yhteydessä lähti kysely mökkiläisille, kiinnostaako vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi, vastauksia odotetaan viimeistään heinäkuussa. Kylät valmistautuvat Avoimet Kylät 12.6. -päivään, Leppäkoski tekemällä kylävideota ja Virala kutsuu tutustumaan myynnissä oleviin kunnan tontteihin ja samalla poikkeamaan kylän laavulla. Maallemuuttokohteita lähdetään etsimään joukolla. Syksyllä starttaa yhteinen kampanja muuttokohteiden löytämiseksi.

Kumppanuuspöytä halusi varmistaa, että toimenpiteet saadaan varmasti toteutukseen. Jatkossa koordinaattorina toimii Janakkalan maaseutuasiamies Jenni Kuotola, joka on pian yhteydessä kyliin niille ehdotettujen tehtävien osalta. Kumppanuuspöytä kutsutaan koolle vuoden päästä tarkastelemaan, mitä on saatu aikaiseksi.

–  Olen ilolla seurannut ulkopuolisena, kuinka Janakkalassa maalle muuttoa halutaan edistää aidossa yhteistyössä ja nähdään kylien arvo. Kunta on vahvasti mukana kuten myös kylät ja koko porukka selkeästi kumppaneina, totesi valtakunnallinen maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuo viimeisessä tapaamisessa.

–  Kumppanuuspöytä on uusi mainio tapa tuoda kunnan viranhaltijat ja kylien edustajat saman pöydän ääreen etsimään yhteisiä ratkaisuja. Hyvä asia ei jää vain puheen ja hyvien aikomusten tasolle, vaan Janakkalassa lähdetään oikeasti tekemään työtä tavoitteen ”Lisää asukkaita kyliin” -eteen, sanoo kumppanuuspöydän puheenjohtajan toiminut Merja Taponen.

Kumppanuuspöytä oli osa Hämeen Kylät ry:n kanssa Leader-rahoituksella toteutettavaa pilottia, jolla Janakkalassa käyttöön otettava kumppanuuspöytämalli hiotaan käytäntöön. Käynnissä on myös toinen, kylien lasten ja nuorten iltapäiviä pohtiva kumppanuuspöytä. Se jatkaa työskentely syksyllä, kun Suomen harrastamisen mallin ja koulujen iltapäivätoiminnan tuomat sisällöt tarkentuvat.

Janakkalan pilotit arvioidaan, minkä jälkeen Janakkalan malli toimintaohjeineen kuvataan kunnan nettisivuille syksyn 2021 aikana.

Kumppanuuspöytä on sekä paikka että toimintatapa, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta (asukkaat, yrittäjät, yhdistykset tms. ryhmä, kylien edustajat, viranhaltijat, luottamushenkilöt) kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen. Se mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen oman alueensa asioiden kehittämiseen ilman sitoutumista mihinkään yhdistykseen tai politiikkaan. Kumppanuuspöydällä ei ole päätöselinten toimivaltaa mutta sen antia hyödynnetään asioiden valmistelussa ennen päätöksentekoa. Parhaimmillaan kumppanuuspöydän osallistujat sitoutuvat kukin tahoillaan toimimaan yhteisen tavoitteen edistämiseksi.