lasten askartelemeia pöllöjä.

Kylien lasten ja nuorten iltapäivät

Kumppanuuspöytä starttasi kaikille avoimella sähköisellä ideointitilaisuudella 10.3.21.
Tilaisuudessa kuultiin seuraavat puheenvuorot ja kerättiin Padlet-työskentelyn avulla lisää nykytilanteen haasteita ja kerättiin ratkaisuideoita kumppanuuspöydälle.

  • Iltapäivätoiminta nyt ja raamit tällä hetkellä
  • Harrastamisen Suomen malli, mitä tuo tullessaan?
  • Unisef- lapsiystävällinen kunta, kyselyn tuloksia
  • Perhekeskus – mitä tarkoittaa erityisesti kylien lapsiperheille?
  • Kuljetusperiaatteet ja kokonaisuus.
  • Lapsiperheiden arkikokemuksia Tanttalasta ja Vähikkälästä, toimintaa järjestävän yhdistyksen näkökulma

Kumppanuuspöydän ensimmäinen tapaaminen oli 29.3.2021. Koska tänä vuonna iltapäivissä tapahtuu todella paljon muutenkin, seuraava tapaaminen päätettiin siirtää syksyyn 2021, jolloin nähdään mikä tilanne milläkin kylällä on. Iltapäivätoimintaa on alkamassa aikaisempaa usemmassa koulussa ja kuljetusten avulla se mahdollistuu myös sellaisille kylille, joissa ei ole omaa. Lisäksi Suomen Harrastamisen malli on tuomassa paljon toimintaa kaikille kouluille.

Työskentely päätettiin 30.9.2021. Iltapäivätoiminnan tila on huomattavasti parempi kuin pilottien ideakeruuvaiheessa. Kumppanuuspöytä ehdottaa, että sivistyslautakunta muuttaa koulukyytien linjausta jatkossa siten, että kaikkien koulujen oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoiminnan kesto tulee olla myös yhdenmukainen eri kouluissa. Ehdotus viedään päätöksentekoon

Muistio 29.3.2021

Muistio 30.9.2021