Kehittämisehdotukset

Kuntalaisten jättämiä kehitysehdotuksia. Voit jatkotyöstää ehdotuksia sivun alareunan lomakkeella. Kerro mitä ehdotusta kommenttisi koskee.

2022

Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Vapaa-ajan vietto pyhien aikana Janakkalassa.

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?Pääsiäisen ja muiden ”pitkien pyhien” viettoa voisi auttaa, jos muutkin kuin ruokakaupat olisivat auki. On jotenkin surullista, että sekä kirjasto että uimahalli ovat kaikkina pääsiäisen päivinä tiukasti kiinni.

Miten parantaisit tilannetta?

Pyhinä auki – edes osittain – kirjasto, uimahalli, liikuntapaikat. Ihmisille mahdollisuuksia nauttia vaapaasta:)

Uimahallin osalta olisi vihdoin pidennettävä ma ja ke aukioloaikoja heti aamusta – halli on ekologisin vain jos sitä käytetään (lämmitys ym. kulut juoksevat muuten täysin turhaan).

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?

Kuntalaisten viihtyvyys ja hyvinvointi – ja kunnan vetovoima! Pienelle kunnalle olisi iso imago tekijä, kun uitaisiin ”vastavirtaan” eli arjen pienissä asioissa mietittäisiin ensin ihmisiä (sitten vasta sitä euroa).

Vastaus:

Kirjastot ovat perinteisesti olleet Janakkalassa kiinni juhlapäivien aikana, kuten joulu, pääsiäinen, juhannus jne., jolloin on haluttu antaa työntekijöille tilaisuus viettää vapaapäiviä. Tervakosken kirjastossa on ollut mahdollista asioida omatoimisesti kaikkina viikonpäivinä keväästä 2015 alkaen klo 8.00-21.00 välisenä aikana. Myös pääkirjastoa on valmisteltu omatoimipalveluun jo tammikuusta 2021 alkaen, mutta erilaisten teknisten viivästysten vuoksi omatoimipalvelua ei ole voitu ottaa vielä käyttöön. Omatoimipalvelun toteutuessa myös pääkirjastoon pääsee kaikkina päivinä klo 8.00-21.00 välisenä aikana (myös juhlapyhinä). Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan tiedossa vielä tarkkaa ajankohtaa, milloin palvelu saadaan valmiiksi.

Loma-aikana palvelun aukioloaikoja supistetaan, koska työntekijöillä on lomapäiviä. Liikuntapalveluiden työntekijöissä on perheellisiä, joilla lasten lomat ovat samaan aikaan kuin kuntalaisilla. Työntekijöiden kanssa tehdään lomasuunnittelua niin, että jaetaan lomavuorot. Loma ja pyhäajat on siinä mielessä hyvä ajankohta myöntää työntekijöille lomaa, koska koululaisuinteja ei ole päivisin uimahallilla eikä ohjaustoimintaa koko laajuudessaan. Nämä vaativat aina vuoron perus kahden hengen miehityksen (uinninvalvoja+kassa) lisäksi yhden työntekijän. Liikuntapalveluissa molemmat saman työtehtävän ihmiset eivät voi olla meidän toiminnassa lomalla yhtä aikaa. Aukioloaikojen supistaminen antaa vähän enemmän pelimerkkejä palvelun auki pitämiseksi, jos poissaoloja työntekijöille tulee.

Loma-aikoina olemme kuitenkin järjestäneet mukavaa toimintaa lapsille, vaikka aukioloajat ovatkin suppeammat – näistä esimerkkinä talvilomaviikon vesisankarit, wibit.

Eli tiedostamme sen, että olisi hienoa pitää palvelua mahdollisimman paljon auki myös loma-aikoina – mutta meidän täytyy tarkastella kokonaisuutta ja sitä, että saamme homman pyörimään sillä resurssilla mitä meillä on. Meitä on juuri sopivasti, jos kaikki ovat rivissä, mutta jos joku paikka ei ole täytettynä ja sitten on vielä poissaoloa, niin olemme ongelmissa. Tällä hetkellä painimme sen, kanssa että uinninvalvoja-uimaopettajan paikkaa ei tahdota saada täytetyksi.

Liikuntapaikoista kuntosalit ja liikuntahalli ovat auki ympäri vuoden pyhistä riippumatta, kuntosalille pääsee kulkemaan kausituotteilla ja liikuntasaliin on mahdollista varata vuoroja myös yksityishenkilönä.

Ulkoliikuntapaikat ovat myös kuntalaisten käytettävissä ilman aikarajoituksia.

Ystävällisin terveisin Matti Karvinen, kirjastotoimenjohtaja ja Inkeri Jortikka, liikuntapäällikkö

2021

Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee

Tapailantien ja terveyskeskuksen välinen viheralue, joka yltää harvialantielle asti

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?

Tämä tontti ei juurikaan ole hyötykäytössä, vaan kasvaa rikkaruohoa.

Miten parantaisit tilannetta?

Voiko tälle alueelle istuttaa jotain, esimerkiksi auringonkukkia? Alue on koko päivän auringon loisteessa, ja sillä voisi kasvaakin tällaiset helpot kauniit kukat. Myös linnut, pölyttäjät ja muut hyönteiset hyötyisivät niistä.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?

Yleisilmeen kohentaminen, viihtyvyys.

Vastaus:

Aluepalveluista kerrotaan, että kyseisen alueen kylvämistä auringonkukalle ja hunajakukalle on harkittu. Alueelta pitää ensin saada hävitettyä rikkakasvillisuus  ja sen jälkeen kyntää ja äestää. Kylvö on näiden toimenpiteiden jälkeen mahdollinen, katsomme tilanteen keväällä mihin on mahdollisuudet. Alue olisi todellakin näyttävän näköinen kylvettynä auringonkukalle/ hunajakukalle.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee

Pendelöinti ja etätyö pk-seudulle

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?

Hämeenlinnan rautatieaseman pysäköinti on muuttunut maksulliseksi noin vuosi sitten. Nyt Hml kaupunki on muuttanut ns. hiekkaparkin pysäköintiä siten, että jatkossa se olisi ’maksuton’ hämeenlinnalaisille. Pysäköintiluvasta perittäisiin kuitenkin 50 euron vuosittainen maksu. Hinnoittelu on kuitenkin huomattavan edullinen verrattuna varsinaiseen pysäköintihinnastoon.

On toki niin, että Janakkalan Turengissa on rautatieasema ja siellä maksuton pysäköinti. Realismia on kuitenkin myöntää, että säännöllisesti pendelöivälle lähijunat eivät sovellu parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännössä janakkalalaiset pysäköivät Hämeenlinnan puolella ja maksavat siitä jatkossa huomattavan paljon.

Miten parantaisit tilannetta?

Janakkalan kunnan tulisi neuvotella Hämeenlinnan kaupungin kanssa käytäntö, jossa 50 e/vuosi pysäköintimahdollisuus laajennettaisiin koskemaan myös janakkalalaisia. Neuvottelun lähtökohta on haasteellinen, mutta eiköhän se jollakin lehmänkaupalla onnistuisi.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?

Hyvin edullisen pendelöintipysäköinnin tukeminen lisäisi Janakkalan vetovoimaisuutta ”murtaudu kehän ulkopuolelle” -teeman kohderyhmässä.

Vastaus

Kiitos ehdotuksesta. Kunnilla on tapana pitää omien kuntalaistensa puolta ja tarjota mahdollisuuksien mukaan heille etuja ja näin tulee ollakin. Pendelöinti on olennainen osa monen janakkalalaisenkin arkea.  Kunnan intresseissä on kuitenkin vahvistaa – ja siten varmistaa niiden tulevaisuus- omia liikennepaikkojaan. Valtavana satsauksena pendelöintiin valmistuu 24.11.2021 Viralan liittymä liityntäpysäköintialueineen ja pikavuoropysäkkeineen.  Myös Turengin rautatieaseman pysäköintialuetta on kehitetty niin lämmityspistokkein kuin pyöräparkein. Lisäksi olemme äskettäin neuvottelussa tuoneet Vr:n henkilöliikenteen vuorotarjontaan esityksemme työmatkaliikenteen parannuksista.

Janakkalalaiset pendelöivät julkisilla myös Tervakosken moottoritien rampilta ja Hämeenlinnan lisäksi Riihimäen rautatieasemalta.

Hämeenlinnassa on kuitenkin tarjota paljon myös kuntalaisuudesta riippumattomia edullisiakin pysäköintivaihtoehtoja (esim Rataparkki 30 €/kk). Koko seudun matkaketjujen toimivuuden edistämiseksi teemme mm. Hämeenlinnan kanssa yhteistyötä, johon kuuluu myös pysäköintimahdollisuuksien parantaminen kaikkien käyttäjien osalta.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee

Hallitus on ilmeisesti poistanut/poistamassa ns. eläkeputkea, mutta siitä huolimatta ja siihen kantaa ottamatta, kunta voisi ystävällisesti ja patistelematta tiedustella kaikilta kunnan työntekijiöiltä, joilla on alle 5 vuotta eläkeikäään, että olisiko heillä halua ja mahdollisuutta jäädä pois työelämästä ennenaikaisesti. Jos tällaisia VAPAAEHTOISIA ja halukkaita löytyisi, kunta sitoutuisi palkkaamaan tilalle nuoren (esim. alle 30 vuotiaan). Uskoisin, että näin kaikki voittaisivat: kunta saisi nuoria työntekijöitä, nuoret töitä ja iäkkäämmät lepoa ja aikaa muille asioille. Ehkäpä tällainen yhdessä henkilöstön kanssa sovittu kyselymalli saisi aikaan hyvää mieltä yksilötasolla ja kunta saisi ehkä jopa valtakunnallista tunnettuutta uudenlaisen, rohkean avauksen johdosta.

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Kunnassa oleva nuorisotyöttämyys.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?

Saada lisää nuorille töitä.

Vastaus

Kiitos ehdotuksesta ehdottoman tärkeä aihe. Nuorten työttömyyden ehkäisy onkin yksi seudullisista kärkitavoitteista. Alle 30-vuotiaiden työllisyyden vahvistamiseksi tarkastelemme vaihtoehtoja laajasti ja rohkeasti. Pohdinta erilaisista keinoista nuorisotyöttömyyden hillitsemiseen ja keinojen käyttöönoton mahdollisuuksiin suhtaudutaan kokeilevan avoimesti.

Työmarkkinoilla on kuitenkin haasteita myös aikuisten työllistymisessä. Janakkalan kunnassa on otettu suositeltuun käyttöön anonyymi rekrytointi. Haluamme kehittää rekrytointiamme entistä tasa-arvoisemmaksi ja avoimuutta lisääväksi sekä panostaa siihen, että lähtökohtaisesti tehtäviin tulisi valita sopivin ja pätevin työnhakija. Tällöin rekrytointiin ei vaikuttaisi työntekoon epäolennainen seikka, kuten ikä. Olemme tällä halunneet reagoida osaltaan myös aikuisten työikäisten haasteisiin työelämään takaisin pääsyssä.

Janakkalan kunta työnantajana painottaa työntekijöiden tasa-arvoisuutta ja jokaisen työntekijän työpanos on arvokas.

Nuorten työttömien osuus työvoimasta on kasvussa, joten keinoja ja mahdollisuuksia on hyvä nostaa keskusteluun ja kiitämme aktiivisuudesta. Kunnan työllisyyspalvelut pyrkivät työllisyyden kuntakokeilun myötä vaikuttamaan positiivisesti nuorten työllistymiseen alueella. Muuttuvan työelämän vaihtoehtojen kirkastaminen ja nuorten työelämään pääsyyn löydetään toivottavasti tulevaisuudessa yhä enemmän väyliä.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Tervakosken uimahalli on suunniteltu peruskorjattavan tai korvattavan uudella.

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Uusi uimahalli kannattaisi rakentaa Tervakosken sijasta Turenkiin esim. Ilveslinnan alueelle.

Miten parantaisit tilannetta?
Turengissa käyttäjiä olisi todennäköisesti enemmän suuremman väestöpohjan johdosta. Halli maksaisi itsensä paremmin.

Vastaus

Kiitos ehdotuksesta. Tällä hetkellä uuden uimahallin rakentaminen ei ole mukana tulevissa investoinneissa. Tuoreessa talousarviossa ja -suunnitelmassa päädyttiin vielä tarkastelemaan nykyisen uimahallin kuntoa, kuntotarkastukselle on varattu määrärahat vuodelle 2023. Seuraavista toimenpiteistä päätetään kuntotarkastuksen perusteella.


Kohoavat palkkauskustannukset aiheuttavat veronkorotustarpeen.

Henkilökunnan määräaikaisilla lomautuksilla saaduilla säästöillä kunnan työntekijät ja viranhaltijat (myös ulkokuntalaiset) olisivat ottamassa koronan aiheuttamaa iskua omalta osaltaan vastaan, eikä veronmaksaja jäisi yksinään vastaamaan talousahdingosta. Lomautukset olisi hyvä toteuttaa pääosin muiden kuin tuotannollisten työntekijöiden joukossa.

Tavoitteena olisi saada aikaan säästöjä palkkauskuluissa ja mahdollistaa näin kunnallisveron alentaminen, joka johtaisi positiiviseen kierteeseen tekemällä Janakkalassa kiinnostavan asuinpaikan hyvätuloisille uusille muuttajille.

Vastaus:

Kiitos ehdotuksesta. Lomautuksia käytetään yleensä työn ja talouden tasapainottamiskeinona silloin, kuin töitä ei ole tai niiden määrä vähenee olennaisesti. Kuntasektorilla lomauttaminen on sikäli haasteellinen säästökeino, että kunnan tarjoamien palvelujen kysyntä eli töiden määrä ei vähene suhdanteiden heittelyjen mukaan, pikemminkin päinvastoin.

Kuntaorganisaatio on jo nyt vedetty henkilöresurssien suhteen äärimmäisen tiukille jo vuosia jatkuneiden talouden tasapainottamistoimien myötä. Samanaikaisesti palvelujen tarve ei ole kuitenkaan vähentynyt, vaan esimerkiksi ikäihmisten palveluissa kasvanut. Kunnan työntekijöistä ylivoimaisesti suurin osa työskentelee terveydenhuollossa, opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ja näitä toimintoja tukevissa ateria- ja puhtauspalveluissa eli käytännössä mainituissa tuotannollisissa tehtävissä.

Tästäkin huolimatta lomautukset ovat kuitenkin Janakkalassakin olleet harkittavana, kun vuosittaista talousarviota kasataan. Ja saattavat olla jatkossakin, luottamushenkilöt päättävät viime kädessä asiasta.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee

Uusien koulujen rakentaminen

Miten parantaisit tilannetta?

Kuntaan yksi lukio Tuengin ja Tervakosken välille, vaikka Kiipulaan. Urheilukenttä siihen yhteyteen ja samalla kuljetettaisiin oppilaat ilmaiseksi Turenkista ja Tervakoskelta, se autohan vaikka ajaa kaiken päivää Tervakosken ja Turengin väliä yhdellä eurolla suunta. Yhdistäisi kuntaa ja jos saataisiin vähennettyä koulurakentamista, jolloin varmaankin ei olisi niin suurta korotus painetta veroihin. Näin ehkä sitten saataisiin kuntalaisia lisää.

Vastaus:

Lukioiden yhdistäminen olisi kiinteistöteknisesti hyvä ratkaisu, myös yksinomaan kiinteistöistä aiheutuvia kuluja ajatellen säästömahdollisuus. Lukio- ja koulurakentamisen sijoittaminen on kuitenkin poliittinen asia, ja iso kokonaisuus, johon liittyy paljon muutakin kuin itse kiinteistö.


2020

Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Viher-ja katualueiden hoito

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Janakkalaan yritetään houkutella uusia asukkaita, mutta esimerkiksi Turengin yleisilme on jo vuosia ollut nuhjuinen ja epäsiisti. Pahimmillaan keskustan istutusten keskellä on ollut metrisiä pujoja ja vähän joka paikka on ollut rempallaan. Visuaalisella yleisilmeelläkin kuitenkin on merkitystä.

Miten parantaisit tilannetta?
Panostamalla hieman enemmän viheralueiden ja istutusten hoitoon taajamissa. Tarjotkaa vaikka Lepaan tai Kiipulan puutarhapuolen opiskelijoille tilaisuutta miettiä miten yleisilmettä voisi elävöittää.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Tehdä taajamista siistimpiä, viihtyisämpiä ja houkuttelevampia niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin silmissä.

Vastaus

Turengin keskustan ilme onkin yksi eniten kuntalaisia puhuttavista aiheista. Tilanteesta tekee haasteellisen se, että kunnalla ei ole maanomistusta kyseisillä alueilla ja tunnetusti toisen tontille ei voi mennä. Tosin luvan kanssa näin teimme syksyllä 2019, kun osallistuvan budjetin myötä, kuntalaisten päätöksellä laitettiin noin 30 000 eurolla kuntoon sekä Elyn teillä olevat viherkaistat että yksityisen kiinteistönomistajan puut ja pensaat. Turengin keskustan kohentamiseen pyritään myös käynnistetyllä lunastuslupahakemuksella. Janakkala hakee ympäristöministeriöltä Turengin keskustassa sijaitsevalle Onnenlantin kiinteistölle lunastuslupaa ja mahdollista ennakkohaltuunottoa, jotta taajaman kehittäminen pääsisi etenemään.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Kauriinmaan ulkoilureitti ja sen valaistus, koirankakkaroskiksia reitille sekä muuta samaan reittiin liittyvää

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Miksi valot on tehty palvelemaan VAIN ja ainoastaan hiihtäjiä? Voin väittää, että läpi vuoden ahkerimmat käyttäjät ovat ihan muut kuntalaiset kuin hiihtäjät. Ihan varmasti 99% käytöstä on sitä, että ihan tavalliset kenkäjalkaiset kuntalaiset, lapset, pyöräilijät, koululaiset, koiran ulkoiluttajat on se sakki, jota tätä reittiä käyttää. Valot palaa tyyliin viikosta 42 johonkin kevään hiihtokauden loppuun vain illalla lyhyen aikaa. Sinne on vielä vaihdettu energiaa säästävät LED-polttimotkin niin minkä ihmeen takia tehdä noin valtava rahasijoitus valoihin, joita ei edes polteta ulkoilijoille ja joita käytetään vuodesta vain pieni hetki ja nimenomaan vain illalla. Toinen asia on se, että tuota ulkoilureittiä käytetään pimeydestä huolimatta todella ahkerasti ja se kaipaisi koirankakkaroskiksia, se koko piennar ui kakassa (myös se alue, jossa lapset ja aikuiset kävelee), kun kukaan ei koiriensa jätöksiä poimi, kun ei ole roskiksia mihin ne laittaa. Ei niitä tarvitsisi montaa olla, mutta sen verran, että edes kilometrin välein olisi joku pömpeli. Kauriinmaan alkupäässä pääsee vielä viemään leikkipuiston roskikseen tai johonkin asutusalueen roskapyttyyn, mutta siitä eteenpäin sitten ei ole mihin viedä. Eikä kovin moni hyödynnä sitä leikkipuistonkaan roskista, koska se on sivussa ja siitä pitää erikseen tietää. Mutta että olisi ihan koiran kakoille tarkoitettu roskis.

Irtonaiset koirat ovat onneksi vähentyneet metsähakkuiden jälkeen, kun reitistä tuli avoimempi arvostelulle. Joku repi heti ne koirat-kytkettyinä kyltit irti, kun tuntuu kaikki kyltit kärsivän hyvin pian. En tiedä mikä mahtaa potuttaa ja millä niitä näkee edes pimeässä rikkoa. Tai jos olisi valot, tapahtuisiko tätä ilkivaltaa ollenkaan? Saisiko kyltit olla rauhassa?

Miten parantaisit tilannetta?
Ne valot saisi olla aina pimeällä päällä (valoisuuden tunnistimella) läpi vuoden vaikka aamukuudesta ilta yhteentoista. Lenkkeilijöitä kuitenkin kulkee tuolla aikavälillä pimeässäkin ja reitti on todella ahkerassa käytössä kaikkien alueen asukkaiden toimesta, joko asukkaaat ovat kompastelemassa tai otsavalon kanssa. Tiedättekö kuinka paljon tässä lenkkireitissä kiinni asuvana saa nauraa noita pimeinä olevia valopylväitä ja pimeässä haparoivia kuntalaisia? Aika moista kettuilua ulkoilijoille tuo valojen läsnäolo, mutta niiden pimeäksi jättö.

Ja koirankakkaroskiksia, vaikka pussein varustettuna mainoksilla kustannettuna edes kilometrin välein tuolle lenkkireitille. Se loppupää aivan tuolta ampumaradan muistomerkin tyköä ei enää ole kakassa, mutta tämä Kauriinmaan asutusalueen rinnalla kulkeva osa kaipaisi roskiksia ja vaikka tiheämminkin, jos ne keskittäisi tälle kakkaisimmalle alueelle Koljalantieltä siihen pisteeseen asti, missä on se ulkoilureitin infotaulu.

Useampi kyltti siitä kiltistä muistutuksesta, että koirat kulkee lenkillä kytkettynä lenkkireitillä, koska siellä kulkee paljon muitakin, niitä voisi olla useampi kuin yksi, Koljalantien läheisessä päässä, leikkipuiston tykönä, seuraavan asutusalueen haarassa ja siellä infotaulun luona. Ei ne kyltit ketään satuta, varsinkaan niitä, jotka eivät loukkaannu siitä, että ”joutuvat” noudattamaan järjestyslakia.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Kun meillä tuo ihana ulkoilureitti on ja käytännössä kaikki välineet, niin miksei siitä ulkoilusta voisi tehdä kaikille mukavampaa? Ei se iso asia ole niitä valoja kytkeä toimintaan. Eikä LED-polttimoilla mikään järjetön kulueräkään. Sama juttu, mukavuutta ulkoilijoille lisäisi se, ettei tarvitsisi koirallisten ja koirattomien tarpoa koiran kakassa, kun olisi roskiksia ja pusseja, millä siistiä reittiä. Eräs vanha rouva käy heittelemässä kakkoja päivittäin lapiolla metsään tuosta rivitalosta mäen päällä. Kaikille helpompaa ja leppoisampaa ulkoiluahan tässä tavoitellaan.

Vastaus

Hienoa kuulla, että ulkoilureitillä on paljon liikennettä. Ulkoilureiteillä valot palavat viikosta 40 viikkoon 12, eli ilman muuta valaistus on tarkoitettu palvelemaan kaikkia ulkoilijoita, ei yksin hiihtäjiä. Kyseisillä viikoilla on nykyisin lunta maassa harmittavan harvoin, erityisesti tänä talvena.

Koiran kiinnipitokylttejä voimme ilman muuta kiinnittää alueelle uudemman kerran, kylttiin voisi lisätä myös muistutuksen koirankakoista. Kyseisessä maastossa jätökset olisi helppoa myös vaikka kepillä siirtää syrjään polun varrelta.

Ehdotuksesi on laitettu eteenpäin tekniselle toimelle. Ehdotuksen toteuttamiseen tuo haasteita se, että se ei tarjoa toivottuja ja etsittäviä kustannussäästöjä vaan sekä lisävalaistus että roskikset tyhjentämisineen vaatisivat lisää rahaa talousarvioon. Yksi uusi roskis maahan kiinnittämisineen maksaa noin 300 euroa ja vuosittainen tyhennyskulu noin 100 euroa/roskis.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Säästöehdotus: Voisiko Janakkalan kirkonkylältä sammuttaa katuvalot vaikka klo 21. Kulkijoita on erittäin vähän tuohon aikaan ja valosaaste haittaa tähtien katselus

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Kirkkaat valot häiritsevät, maaseutu ei tunnu maaseudulta

Miten parantaisit tilannetta?
Valot sammuksiin klo 21 viimeistään

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Säästää rahaa ja pienentää valosaastetta

Vastaus

Hyvä konkreettinen säästöehdotus! Janakkalan kunnalla vaan ei kirkonkylällä katuvaloja olekaan, kylää halkova maantie on ELYn hallinnassa. Valoista on kunnassa ristiriitaisia mielipiteitä, osa  toivoo niiden palavan aina, toisia ne häiritsevät.
Jos kaikki kyläläiset ovat samaa mieltä sammuttamisesta, Elylle voisi lähettää ehdotuksen esimerkiksi tätä kautta: https://palautevayla.fi/aspa


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Tervakoskella on jääkiekkoilevia lapsia n. 150 joita vahemmat kuljettavat sekä rmk ja Hml. Poistitte toisen kaukalon, lieko veitte Turenkiin? Nyt veitte mahdollisuuden Teineiltä kuluttaa aikaa terveellisellä tavalla, liikuntaa harrastaen. Voitte olla varmoja kun kaukalossa oli viime talvena 50 peluria niin teinit ei siihen joukkoon tulleet. Toivottavasti saisitte asian kuntoon, eikä mentäisi vain Padon ehdoilla. Muutenkin voisitte kehittää urheilupaikkojen käyttöä. Käykää ottamassa mallia vaikka Hämeenlinnan Jukolan koulun pihasta, alue on huonomaineinen, joten sitä tärkeämpää panostaa lasten terveeseen puuhasteluun, koululta löytyy kaikki ja nuoretkin ymmärtävät käyttää fiksusti.

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Nuorten tekemisen puute.

Miten parantaisit tilannetta?
Yllä

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Nuorten ohjaaminen liikunnan ja muun tekemisen pariin.

Vastaus

Janakkalan kunnan liikuntapalveluiden irtaimeen omaisuuteen on varattuna tälle vuodelle määräraha Tervakosken monitoimikaukaloa varten. Kaukalo tulee olemaan sellainen, joka on mahdollista jäädyttää talvella ja täyttää jääkiekkokaukalon vaatimat standardit. Kaukaloa suunnitellaan sijoitettavaksi Lähdekorven liikunta-alueelle.

Uusien koulu- ja monitoimikeskusten rakentuessa lähitulevaisuudessa on koulun piha-alue tarkoitus suunnitella lähiliikuntapaikaksi.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Ulkoilu, liikkuminen

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
1) jalkakäytävä puuttuu aseman kohdalta Kuumolan talolle. Aseman laiturin jälkeen joutuu siirtymään ajoradan reunaan. Aiheuttaa vaaratilanteita.
2) Koulun ja urheilukentän takana olevalla mäellä on Frisbee-rata. Taitaa olla niin, että rataa käyttävät vain ’tuhoojat’. Esim. ratakyltit on taas kaadettu maastoon. Turhaa urheilun tukea – urheilu jota kukaan ei harrasta.
3) kylän vanhat, rapistuneet talot olisi purettava – entinen sähkötalo, entinen Esso.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Rahojen säästöä, viihtyisyyttä kylään, turvallisuutta.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Lainapaku Tervakoskelle kun Turengissa on jo laina-auto.

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Ei ole vielä tällaista palvelua.

Miten parantaisit tilannetta?
Säästää monelta päänvaivalta, turhilta kilometreiltä ja yhteisauto vähentää co päästöjä kun kaikkien ei tarvitse hankkia omaa tai tilata kuljetusta naapuripitäjästä.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Ympäristöystävällisyys, siisteys ja vastinetta veroille

Vastaus

Turengin yhteiskäyttöauto oli puolen vuoden kokeilu, joka ei saanut jatkoa. Kuntalaiset lainasivat autoa koko aikana vain yhden kerran.  Ehkä aika ei ole vielä otollinen, ainakaan Janakkalan tapaisella paikkakunnalla, yhteiskäyttöautoille. Ehdotuksen toteuttamiseen tuo haasteita myös se, että se vaatisi talousarvioon lisää rahaa.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Lammintien kevyenliikenteenväylän valastus

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Lammintien kävelytien valaistus on puuttellinen välillä Heikkiläntie ja Liljantie. Voisi sanoa, että siinä ei ole valaistusta laisinkaan. Kasvillisuus peittää kaiken tieltä tulevan valon. Kyseinen pätkä on pimeä ja turvaton, suorastaan pelottava lasten silmissä.

Miten parantaisit tilannetta?
Valot kävelytielle ja/tai kasvillisuuden karsiminen, jotta tiellä olevat valot pääsisivät valaisemaan kävelytietä.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Turvallinen kulkureitti, jota lapsetkin uskaltaisivat käyttää.

Vastaus

Totta, autoilijoiden kaista on Lammintiella valistu paljon paremmin kuin kevyen liikenteen väylä. Kyseinen tie on Elyn hallinnoima, ehdotuksesi on toimitettu heille sekä yhteyshenkilöllemme että palautekanavan kautta mutta myös kunnan kaduista vastaaville.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Kunnollisia kannellisia koirankakkaroskiksia pitäisi saada Harvialan Alikartanon asuinalueen puiston kävelyteiden varrelle edes pari kappaletta.

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Nyt puistoalueen ainoa roskis sijaitsee leikkipuistossa. Leikkipuiston käyttäjät eivät halua koirankakkapusseja leikkipuiston roskikseen koska ne aineuttavat siellä hajuhaittoja varsinkin kuumalla ilmalla. Ymmärrän kyllä että ei ole kiva vahtia muksujen hiekkalaatikkoleikkejä jos roskis haisee selän takana. Mutta ei ole kiva lenkkeilläkään koirien kanssa ja kantaa mukanaan monia kakkapusseja pitkiä matkoja.

Miten parantaisit tilannetta?
Lisäisin puiston kävelyteiden varrelle ainakin kaksi, mielellään kolme, kannellista koirankakkaroskista.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Naapurisopu ja yleinen viihtyisyys lisääntyisi kun koiranomistajat poimisivat enemmän koiriensa kakkoja jos haisevia kakkapusseja ei tarvitsisi kantaa koko lenkkiä mukanaan.

Vastaus

Lisää koirankakkaroskiksia toivotaan ympäri kuntaa ja tarve on ilmeinen.

Teknisen toimen aluepalveluista luvattiin tuoda mainituille kulkureiteille kaksi uutta roskista.

Auttaisiko lisäksi kyseisellä alueella se, jos asukkaat lisäisivät kotiroska-astioihin koirankakkapussitarroja ilmaistakseen, että niihin saa pusseja laittaa? Tarroja saa kunnantalolta.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Liikenneympyrästä (Turengissa) kohti Hausjärveä lähtee ulkoilureitti ns. puron vartta pitkin joka taitaa päättyä tuonne jonnekin Tierpintien nurkille. Kyseisen reitin kunnostaminen, puron ruoppaus sekä siistiminen ja penkkien laittaminen reitille sekä lampien rannalle olisi iso juttu. Sitä on monet puhuneet kylillä ja reittiä myös moni käyttää. Varsinkin kesällä olisi todella näyttävä ulkoilureitti missä ihmiset varmasti viihtyisivät.

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Keskustan ja ulkoilureittien epäsiisteys.

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Tuon ulkoilureitin siistiminen/kunnostus tarjoisi kauniin yhteyden uudelta asuinalueelta keskustaan ja toisinpäin. Se jo itsessään voisi houkutella monia liikkumaan ilman autoa keskustaan yms.

Vastaus:

Totta, Myllyojan varsi on suosittu ulkoilureitti, eri vuodenaikoina aina eri näköinen.
Myllyojan lampiin ja laskuojiin tehtiinkin hiljattain iso kunnostustyö mm. pengertämällä niitä. Ensi kesäkaudelle suunnitteilla on puronotkon puuston harvennusta. Työssä on omat hankaluutensa, sillä osa puronotkosta on tosi hankalakulkuista ja risujen pois saanti on työlästä.

Suunnitteilla on myös jättipalsamin kitkentätalkoot, joihin toivotaan kuntalaisia paljon mukaan, sillä työ vaatii runsaasti käsipareja. Kasvi on valloittanut notkon pahan kerran, myrkyttämällä menehtyisi kaikki muukin kasvillisuus.


Palvelu tai toiminta, jota ehdotuksesi koskee
Nuoriso toiminta /nuokkari

Mikä tai mitkä asiat aiheuttavat ongelman?
Nuokkari on nykyisin auki vaan yhden päivän viikossa. Nuoriso istuu myymälöissä missä he roskaa ja tekee ilkivaltaa enkä nyt tarkoita ulkona vaan ilkivalta sisätiloissa. Ja kun pyydetään nätisti poistumaan, näytetään keskisormea, haukutaan vastaan ja on heitäkin ketä ei edes poistuu vaan jää istumaan.

Miten parantaisit tilannetta?
Nykyinen vanha linja-auto asema seisoo tyhjillään. Se on sopiva pieni rakennus erillään muista. Nuoriso voisi käyttää sitä paikkana, missä he voisivat istua, lataa kännyköitä , kuunnella musiikkia ja vaan istua. Siihen ei tarvita ketään aikuista valvomaan, vaan kehittää omat pelisäännöt ja antaa vastuu nuorisolle. Jos pitää paikat siistinä sillai että he joutuu siivoamaan omat roskat jne saa jatkaa, muuten suljetaan, ehkä sillai he pitää myös toisista ja heidän käyttäytymisestä parempaa huolta?

Mihin muutoksella tulisi pyrkiä, tavoite?
Jospa näytetään , että kunta ajattele nuorisoakin ja antaa jonkin verran vastuuta, niin myymälöissä notkuminen loppuu. Toivottavasti myös ilkivalta kylässäkin.

Vastaus

Hei!

Nuorisopalvelut toimivat vajaalla resurssilla vuoden 2019 loppupuolella ja molempien taajamien nuorisotilat olivat valitettavan vähän auki. Tämän vuoden alusta olemme kuitenkin saaneet lisäresurssia ja pystymme pitämään niin Turengin Satamaa kuin Tervakosken Varikkoa auki kahtena iltana viikossa.

Tervakoskella aloitamme myös kohtaamo-tyyppisen toiminnan yhdessä seurakunnan kanssa. Kohtaamo on auki kahtena iltana viikossa, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16-18, tutuissa nuorisotila Varikon tiloissa. Kohtaamossa työskentelee työparina nuorisonohjaaja ja seurakunnan työntekijä. Toiminnan tarkoituksena on kohdata kuntalaisia, niin nuoria kuin vanhojakin. Kohtaamon illoissa on myös teemoja kuten esimerkiksi kesätyöt, yhteishaku, harrastukset, leireily ja talousasiat.

Nuorisopalveluissa on myös aloittanut uusi nuorten hyvinvointiohjaaja. Nuorten hyvinvointiohjaaja työskentelee nuorisopalveluissa kohdaten nuoria niin kouluissa kuin vapaa-ajallakin. Hyvinvointiohjaajan työn pääpaino on nuorten ryhmien kohtaamisessa, resilienssin vahvistamisessa ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Kunnalla on toiminnastaan niin isot vastuut, että se ei yksinkertaisesti voi osoittaa valvomatonta tilaa mihinkään käyttöön.


Haluan osallistua ’osallistu ja vaikuta’ kyselyyn hyvin pienellä toiveella.
Tervakosken Suruttoman uimarannan laiturin toiset portaat poistuivat pari vuotta sitten laiturin rikkoutuessa myrskyssä.
Laiturin päässä on portaat, jotka ovat aina nuorten ja varhaisnuorten valloittamat. Toisin sanoen siellä enimmäkseen hypitään ja pelleillään, mikä onnuorille ominaista. Meitä muitakin uimarannan käyttäjiä on. Niinpä toivon, että saataisiin rappuset myös laiturin puoliväliin entiselle paikalle. Toive ei ole siis erityisen kallis sijoitus.
Kiitosta Tervakosken teiden ja ulkoilureittien ympäristöjen siistimisestä.
Reittiviitoitus on hauska lisä Luulion ulkoilureitillä. Odotankin karttoja, jotka selventävät matkojen merkityksen. Kiitos.

Vastaus:

Kiitos terveisistä, toive onn välitetty eteenpäin.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.