Valtuustosalin kokouskello, jolla ilmoitetaan että kokous alkaa.

Kysy ja kommentoi

Kunta on kuntalaisia varten ja jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön ja kunnan asioihin.

Vaikuttaminen on pieniä jokapäiväisiä tekoja ja kommunikointia päiväkodissa, kouluissa, asioidessa kunnan eri palvelupisteissä. Vaikuttaa voi toimimalla yhdistyksissä ja osallistumalla talkoisiin tai organisoimalla niitä. Se voi olla uusien asioiden ideointia, palveluiden kehitysehdotuksia, samanhenkisten ihmisten kokoamista yhteisen asian äärelle tai vaikka erilaisten tempausten järjestämistä. Vaikuttamista on myös erilaisiin kyselyihin vastaaminen.

Kuntalainen voi vaikuttaa

Myös äänestäminen kuntavaaleissa on yksi tärkeimmistä tavoista vaikuttaa, Valtuuston kokoukset ovat julkisia, ja valtuuston kuten myös kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ovat ennen kokousta nähtävillä. Voit olla yhteydessä asiaa valmistelevaan virkamieheen tai päättävään luottamushenkilöön.

Pöytäkirjat julkaistaan verkkopalvelussa heti kun ne on tehty.

Valtuuston ja lautakuntien lisäksi kunnassa on muita aiheittain muodostettuja toimielimiä, kuten mm. nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto. Toimielinten kokoonpanot sekä luottamushenkilöiden yhteystiedot löytyvät tämän haun kautta.

Janakkalan strategian tavoitteena on, että kuntalaiset osallistuvat entistä enemmän kunnan kehittämiseen. Tähän on  lukuisia keinoja mm. osallisuusohjelmassa.