Tarjouspyyntö Leppäkosken vedenottamon saneerauksen rakennustöistä

Janakkalan Vesi pyytää urakkatarjousta Leppäkosken vedenottamon saneerauksen rakennustöistä täysin valmiiseen kuntoon tehtynä oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Urakka on kokonaishintaurakka.

Urakka käynnistyy 1.9.2020 ja sen aikataulusta sovitaan tarkemmin urakkasopimusneuvotteluissa. Urakan tulee olla täysin valmis 31.12.2020 mennessä.

Tarjous on, tullakseen käsitellyksi, toimitettava suljetussa kirjekuoressa oheiselle urakkatarjouslomakkeelle laadittuna 14.8.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella:

Janakkalan Vesi
Harvialantie 7B
14200 TURENKI

Tarjouskuoren vasempaan alanurkkaan merkitään ”Tarjous, Leppäkosken vedenottamon saneeraus”.
Annetun tarjouksen tulee olla urakoitsijaa sitova vähintään kahden kuukauden ajan tarjousajan päättymisestä lukien.

Tarjoukseen liitettävät todistukset on esitetty erillisessä urakkaohjelmassa. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja todistuksia.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois kilpailija, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä urakan suorittamiseksi. Tarjoajan edellytyksiä arvioidaan tarjoukseen liitettävien asiakirjojen pohjalta, tarvittaessa tarjoajaa pyydetään täydentämään antamiaan asiakirjoja.

Tarjoaja voidaan hylätä muillakin perusteilla kuin edellä mainituilla perusteilla. Muita hylkäysperusteita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja asetuksessa tai hankintamääräyksissä.

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, sisältää omia ehtoja tai on saapunut liian myöhään. Vaihtoehtoisia tarjouksia tai em. poikkeavia osatarjouksia ei hyväksytä.

Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä selvästi alihintaiset ja ylihintaiset tarjoukset sekä niin halutessaan kaikki annetut tarjoukset ilman perusteluja. Urakoitsija ei ole oikeutettu esittämään toiseen osapuoleen kohdistuvia taloudellisia vaatimuksia, mikäli rakennuttaja ei hyväksy kilpailun tulosta. Tarjouksen laatimisesta ei makseta korvausta.

Rakennuttaja edellyttää, että urakkatarjouksen antaja tutustuu paikan päällä rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista.

Tarjouspyynnön liitetiedostot saa lähettämällä pyynnön sähköpostiin janakkalanvesi@janakkala.fi

Tarjousta koskeviin tiedusteluihin vastaa rakennuttajan puolelta:
Toimitusjohtaja, Liisa Piirtola, 03 680 1321

Rakennuttajan konsulttina toimivassa Ramboll Finland Oy:ssä suunnitelmiin liittyviin kysymyksiin vastaa Jussi Kivilahti 040 719 9590.

Janakkala 24.6.2020

Liisa Piirtola
Toimitusjohtaja
Janakkalan Vesi

Jaa sivu