Tarjouspyyntö kunnalle tuotettavasta jätekuljetuspalvelusta

Urakka koskee seka-, kuiva- ja biojätteen keräämistä ja kuljettamista tilaajan asiakkaina olevilta asuinkiinteistöiltä, julkisilta hallinto- ja palvelukiinteistöiltä sekä muilta asiakkaiksi liittyneiltä kiinteistöiltä kunnan määräämään käsittelypaikkaan.

Kilpailutus suoritetaan avoimena menettelynä, jonka perusteella valitaan yksi sopimustoimittaja. Kilpailutuksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, vertailuperusteena halvin hinta. Halvimman hinnan antanut tarjoaja voittaa kilpailutuksen. Sopimuskausi on määräaikainen viisi (5) vuotta. Lisäksi siihen sisältyy lisähankintamahdollisuutena optio jatkaa sopimuskautta 24 kuukaudella. Sosiaaliset kriteerit otetaan huomioon tarjouspyynnössä.

Tarjoukset tulee jättää sähköisesti Tarjouspalvelun kautta 16.08.2019 klo 15.00 mennessä.

Tarkemmat tiedot >>