Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ja liikennöinnin hankintaa koskeva tarjouspyyntö on julkaistu

Tarjouspyyntö koskee maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ja sen ohjaukseen tulevan liikennöinnin hankintaa.

Kuljetuspalvelukeskus hoitaa asiakaspalvelua, välittää ja yhdistelee eri maksajatahojen matkoja keskenään ja jakaa kuljetuskustannukset eri osapuolille maksettaviksi.

Kuljetuspalvelukeskuksen ohjaukseen ovat tulossa pääasiassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat sekä muut kuin ambulanssilla tehtävät terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömät potilassiirtokuljetukset.

Hankinnan tavoitteena on hankintaosapuolten järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien matkojen yhdistely ja sen avulla saatavat kustannussäästöt, kuitenkin niin, että asiakkaille taataan laadukkaat kuljetuspalvelut.

Tarjouspyyntö materiaaleineen löytyy Hämeenlinnan kaupungin verkkosivulta.

Hankinnan osapuolia ovat Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hattulan kunta, Lopen kunta, Hausjärven kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.