Viralan liittymän rakennussuunnittelu alkaa

Valtion budjettiesityksessä perusväylänpidon rahoitukseen tulleella lisäyksellä rahoitetaan useita pieniä liikenneverkon parantamishankkeita eri puolilla Suomea. Näillä edistetään kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta.

Hankkeiden joukossa on Valtatien 3 Viralan eritasoliittymän linja-autopysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyt sekä Tarinmaan pohjavesialueen suojaaminen. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 5,1 milj. euroa.

Viralan liittymään rakennetaan pysäkit moottoritietä liikennöiville linja-autoille, liityntäpysäköintialue pendelöijien käyttöön sekä kevyenliikenteen väylät pysäköintialueen, pysäkkien ja saattoliikenteen seisakkeiden välille. Moottoritien ylittävää siltaa levennetään siten, että kevyen liikenteen väylä mahtuu sillalle. Samalla tehdään suojaukset, joilla vähennetään liiken​nealueen suolauksen aiheutta​maa​​ pohjaveden pilaantumis​ta.

Alueelle on jo tehty hyväksytty tiesuunnitelma ja nyt käynnistyy tarkempi rakennussuunnittelu. Hanke ajoittuu vuosille 2020-2022, aikataulu tarkentuu rakennussuunnittelun myötä.

Tutustu suunnitelmaan (pdf-karttakuva)