Verohallinto päättää jatkossakin veroista vapauttamisesta

Verohallinto päättää myös vuosina  2019-2021 kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa.

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää paatosta, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.

Kunta voi pidättää ratkaisuvallan itselläänkin, mutta kunnanhallitus päätti, ettei Janakkalan kunta sitä tee, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2019 alkaen. Myös edellisellä kaudelle 2016-2018 ratkaisuvalta on ollut Verohallinnolla.

Perusteena on kuntalaisten oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Verohallinnolla on huomattavasti laajemmat oikeudet henkilökohtaisiin verotustietoihin (myös asuntokuntakohtaisesti) kuin yksittäisellä viranhaltijalla sekä aina ajantasainen tieto verotusasioissa. Kuntalaisten kannalta on oikeudenmukaista, että ratkaisut vapautuksen myöntämisestä kunnallisveron ja kiinteistöveron suorittamisesta tekee verottaja laajempien kokonaistietojensa perusteella.